GoDaddy

УГОДА ПРО УНІВЕРСАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

Остання редакція: 10.03.2020

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УНІВЕРСАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ. ВОНИ МІСТЯТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАШІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАХИСТУ.


1. ОГЛЯД

Цю Універсальну угоду про умови користування (далі "Угода") укладено між вами та GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy"), і вона набуває чинності в день, коли ви починаєте користуватися цим веб-сайтом (далі "Сайт") або приймаєте електронну версію Угоди. У цій Угоді викладено загальні умови й положення щодо вашого користування цим Сайтом, а також продуктами й послугами, придбаними або отриманими через цей Сайт (далі окремо та разом "Послуги"). Угоди про надання послуг та додаткові правила застосовуються, щоб забезпечити послуги, і є доповненнями (не заміною) цієї Угоди. У разі виникнення конфлікту між положеннями Угоди про надання послуг і положеннями цієї Угоди, перевагу матимуть положення застосовної Угоди про надання послуг.

Терміни "ми", "нас" або "наш" позначають GoDaddy. Терміни "ви", "ваш", "Користувач" або "клієнт" позначають будь-яку фізичну або юридичну особу, яка приймає умови цієї Угоди, має доступ до вашого облікового запису або користується Послугами. Жодне з положень цієї Угоди не можна трактувати як таке, що надає третім сторонам будь-які права чи вигоди.


2. ЗМІНЕННЯ УГОДИ, САЙТУ АБО ПОСЛУГ

GoDaddy може будь-коли на власний розсуд вносити зміни чи правки до цієї Угоди, положень політики або інших угод, які включено в цей документ. Зміни набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті. Ваше користування цим Сайтом або Послугами після оприлюднення внесених змін чи поправок свідчить про вашу згоду з умовами Угоди в її останній редакції. Якщо ви не погоджуєтеся дотримуватися положень останньої редакції цієї Угоди, не використовуйте цей Сайт і Послуги (або припиніть ними користуватися). Крім того, компанія GoDaddy може періодично сповіщати вас електронною поштою про зміни або поправки, внесені до цієї Угоди. Тому дуже важливо, щоб інформація у вашому обліковому записі покупця ("Обліковий запис") була актуальною. GoDaddy не несе жодної відповідальності, якщо ви не отримаєте сповіщення через неправильні відомості про адресу електронної пошти. Окрім цього, GoDaddy може припинити ваше використання Послуг за будь-яке порушення будь-яких положень цієї Угоди. GoDaddy ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ МОДИФІКУВАТИ, ЗМІНЮВАТИ АБО ВИЛУЧАТИ БУДЬ-ЯКІ КОМПОНЕНТИ ЦЬОГО САЙТУ АБО ПОСЛУГ, ЗОКРЕМА ВІДПОВІДНІ ЦІНИ ТА ЗБОРИ.


3. ПРАВОЧИННІСТЬ; ПРАВОМОЧНІСТЬ

Доступ до цього Сайту й Послуг можуть мати лише особи («Користувачі»), здатні укласти юридично обов’язкову Угоду згідно з вимогами застосовного законодавства. Користуючись цим Сайтом або Послугами, ви запевняєте й гарантуєте, що: (i) вам уже виповнилося 18 (вісімнадцять) років; (ii) ви дієздатні й можете укладати юридично обов’язкові угоди згідно з нормами чинного законодавства; або (iii) ви не належите до числа осіб, яким законодавство Сполучених Штатів чи інша відповідна юрисдикція забороняє купувати або отримувати Послуги.

Якщо ви укладаєте цю Угоду від імені юридичної особи, то запевняєте й гарантуєте, що маєте юридичні повноваження накладати на цю юридичну особу зобов’язання відповідно до умов і положень цієї Угоди. У цьому випадку терміни «ви», «ваш», «Користувач» або «клієнт» стосуються цієї юридичної особи. Якщо ви приймете цю електронну Угоду, а потім компанія GoDaddy виявить, що ви не маєте жодних юридичних повноважень накладати відповідні зобов’язання на цю юридичну особу, то ви особисто нестимете відповідальність за виконання зобов’язань щодо цієї Угоди, зокрема й платіжних. GoDaddy не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, спричинені довірою GoDaddy до будь-якої інструкції, записки, документа чи повідомлення, які GoDaddy небезпідставно вважає справжніми й такими, що надходять від уповноважених представників вашої юридичної особи. Якщо виникає обґрунтований сумнів щодо автентичності будь-якої інструкції, заяви, документа чи повідомлення, GoDaddy залишає за собою право вимагати від вас додаткової ідентифікації (але не бере на себе жодних зобов’язань). Крім того, ви погоджуєтеся виконувати взяті на себе згідно з умовами цієї Угоди зобов’язання щодо операцій, здійснюваних вами, будь-ким, хто діє на правах вашого агента, або особою, яка користується вашим обліковим записом чи Послугами, незалежно від того, санкціонували ви такі її дії чи ні.


4. ВАШ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС


Щоб отримати доступ до певних функцій цього Сайту чи скористатися деякими Послугами, потрібен Обліковий запис. Ви запевняєте й гарантуєте GoDaddy, що вся інформація, надана Вами під час створення Облікового запису, точна, повна й актуальна та що надалі ви за потреби оновлюватимете й доповнюватимете її належним чином. GoDaddy залишає за собою право на свій цілковитий і виключний розсуд призупинити або припинити дію вашого Облікового запису, якщо GoDaddy матиме підстави вважати, що інформація у вашому Обліковому записі не відповідає дійсності, неточна, застаріла чи неповна. Ви несете цілковиту відповідальність за всі дії у своєму Обліковому записі, незалежно від того, чи санкціонували ви їх. Ви також повинні забезпечити захист даних свого Облікового запису, зокрема номера клієнта й даних для входу, пароля, Методів оплати (як описано нижче), PІN-коду покупця тощо. Заради вашої безпеки GoDaddy рекомендує змінювати пароль і PІN-код покупця для кожного Облікового запису принаймні раз на шість (6) місяців. Ви зобов’язані негайно повідомити GoDaddy про будь-який випадок порушення безпеки або несанкціонованого використання вашого Облікового запису. GoDaddy не несе відповідальності за жодні збитки, які можуть бути завдані вам унаслідок несанкціонованого користування вашим Обліковим записом. При цьому ви несете відповідальність за будь-які збитки, завдані GoDaddy або іншим особам діями з вашого Облікового запису, незалежно від того, хто їх виконував (ви, уповноважена вами особа або інша особа без вашого дозволу).


5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Ви погоджуєтеся з наведеними нижче положеннями:

 1. Використовуючи цей Сайт і Послуги, зокрема завантажуючи будь-який вміст, ви зобов’язуєтеся дотримуватися всіх умов цієї Угоди, будь-якої чинної Угоди про надання послуг або політики, що може застосовуватись до Послуг, і всіх застосовних законів, правил і постанов місцевого, державного, національного та міжнародного законодавства.
 2. Заборонено збирати або отримувати (чи дозволяти третій особі збирати або отримувати) будь-який Вміст користувача (визначений нижче), інформацію для внутрішнього користування, особисті дані іншого Користувача або іншої фізичної чи юридичної особи без їхньої прямої попередньої письмової згоди.
 3. Ви не маєте права використовувати цей Сайт або Послуги в спосіб, який (як на свій цілковитий і виключний розсуд визначає GoDaddy)
  • незаконний, рекламує незаконну діяльність або заохочує до участі в ній;
  • рекламує або заохочує експлуатацію дітей чи розповсюдження дитячої порнографії або схиляє до таких дій;
  • рекламує чи заохочує тероризм, насильство над людьми, тваринами або руйнування власності;
  • призначений для розсилання спаму, небажаних масових повідомлень, здійснення хакерських атак на комп’ютер або мережу чи зламу системи, рекламує такі дії чи заохочує їх;
  • порушує норми Закону "Про захист прав споживачів у сфері онлайн-продажів лікарських препаратів" (Закон Раяна Хайта) від 2008 р. або схожі нормативно-правові акти, рекламує чи заохочує продаж або розповсюдження рецептурних медичних препаратів без дійсного рецепта чи схиляє до таких дій;
  • порушує норми закону "Про боротьбу з онлайн-торгівлею людьми" від 2017 р. або схожі нормативно-правові акти, рекламує чи сприяє розповсюдженню проституції або секс-торгівлі;
  • порушує права на об’єкти інтелектуальної власності іншого Користувача або іншої фізичної чи юридичної особи;
  • порушує право на приватність або гласність іншого Користувача чи іншої фізичної або юридичної особи, порушує будь-яке зобов’язання дотримуватися конфіденційності, яке ви взяли на себе перед іншим Користувачем або іншою фізичною чи юридичною особою;
  • перешкоджає роботі цього Сайту або пропонованих на ньому Послуг;
  • містить або встановлює будь-які комп’ютерні віруси, хробаки, жуки, троянські програми, а також інші програми, код або файли, призначені або здатні порушувати, пошкоджувати або обмежувати функціональні можливості програмного чи апаратного забезпечення; або
  • містить неправдиві або оманливі формулювання, безпідставні чи порівняльні заяви про GoDaddy чи послуги GoDaddy.
 4. Заборонено копіювати або розповсюджувати на будь-якому носії будь-яку частину цього Сайту або Послуг, окрім випадків, коли це прямо дозволено GoDaddy.
 5. Ви не маєте права модифікувати або змінювати будь-яку частину цього Сайту чи пропонованих на ньому Послуг, а також будь-які пов’язані з ними технології.
 6. Заборонено отримувати доступ до Вмісту GoDaddy (визначеного нижче) або Вмісту користувача за допомогою будь-яких інших технологій або засобів, ніж через власне цей Сайт або в спосіб, указаний GoDaddy.
 7. Ви погоджуєтеся робити резервні копії всього вашого Вмісту користувача, щоб мати до нього доступ і використовувати за потреби. GoDaddy не гарантує резервне копіювання Облікового запису або Вмісту користувача, і ви погоджуєтеся, що існує ризик утратити весь Вміст користувача або його частину.
 8. Ви не можете перепродавати або надавати ці Послуги, включно з будь-якими пов’язаними технологіями GoDaddy, з метою отримання прибутку без попередньої письмової згоди GoDaddy.
 9. Ви погоджуєтеся не обходити й не відключати захисні функції Сайту або пропонованих на ньому Послуг (включно з функціями, які обмежують використання або копіювання будь-якого Вмісту GoDaddy чи Вмісту користувача, а також перешкоджають таким діям) і не перешкоджати роботі захисних компонентів будь-яким іншим чином. Ви також погоджуєтеся дотримуватись обмежень на користування цим Сайтом і пропонованими на ньому Послугами, Вмістом GoDaddy та Вмістом користувача.
 10. Ви погоджуєтеся за запитом надавати офіційне посвідчення особи (з фотографією) і/або офіційний документ про реєстрацію підприємства для перевірки особи.
 11. Ви усвідомлюєте, що GoDaddy може час від часу телефонувати вам щодо вашого облікового запису та під час таких дзвінків ваші розмови можуть записуватись, тому ви також надаєте на це згоду, відповідно до будь-яких застосовних законів, а також наших обмежень і зобов’язань, зокрема, якщо це допустимо, ви надаєте дозвіл записувати всі такі дзвінки, незалежно від того, чи питали співробітники GoDaddy вашої згоди на записування розмови. Крім того, ви погоджуєтесь і визнаєте, що згідно з вимогами чинного законодавства такі записи можуть бути доказом у будь-якому судовому розгляді, у якому GoDaddy виступає стороною. Крім того, вказавши номер свого стаціонарного або мобільного телефону, ви даєте згоду на отримання маркетингових дзвінків від імені компанії GoDaddy, які може бути ініційовано за допомогою системи автоматичного набору номерів і/або в яких може бути використано штучний або попередньо записаний голос. Ви розумієте, що надання згоди не зобов’язує вас купувати будь-які продукти або замовляти послуги компанії GoDaddy. Надавши свій номер мобільного телефону, ви погоджуєтесь отримувати текстові повідомлення від імені компанії GoDaddy, які надсилатиме система автоматичного набору номерів. Ви розумієте, що надання згоди не зобов’язує вас купувати будь-які продукти або замовляти послуги компанії GoDaddy. Можуть застосовуватися тарифи для текстових повідомлень і передавання даних.
 12. Не обмежуючи жодні права, передбачені іншими положеннями цієї Угоди, компанія GoDaddy прямо залишає за собою право відмовляти в доступі або скасовувати, припиняти, призупиняти чи обмежувати доступ до Сайту або будь-якої Послуги (зокрема, право скасовувати або передавати реєстрацію доменного імені) для будь-якого Користувача, (i) дія Облікового запису або Послуг якого вже припинялась чи призупинялась через порушення умов цієї Угоди або іншої угоди чи політики GoDaddy, або (ii) який бере чи брав участь у неприпустимій або незаконній діяльності, використовуючи Сайт або Послуги (що компанія GoDaddy визначає цілковито й виключно на власний розсуд).


6. ЗАХИСТ ДАНИХ

GoDaddy пропонує кілька Служб зовнішнього розміщення, які можуть бути задіяні під час надсилання, збирання та/або використання вашої особистої інформації або інформації ваших клієнтів (далі — "Ваші дані") для використання цих Служб (далі — "Задіяні служби"). Для потреб цього розділу поняття "Ваші дані" не включає в себе Вміст користувача. Додаткова угода GoDaddy про обробку даних (далі — "Додаткова угода про обробку даних"), яку включено до цього документа у вигляді посилання і яка застосовується до Задіяних служб, надає вам договірні гарантії того, що в нас є надійний механізм для передавання Ваших даних, зокрема з ЄЕЗ до Задіяних служб, який відповідає вимогам чинних законів про захист даних.

Відповідно до цілей Додаткової угоди про обробку даних і Стандартних договірних положень, які прикріплено до Додаткової угоди про обробку даних (якщо передбачено), ви (і ваші відповідні компаньйони) виступатимете від імені Контролера або Експортера даних. Ваша згода з умовами надання послуг, що регулюють роботу Задіяних служб під час придбання будь-яких Задіяних служб, також вважатиметься підтвердженням і прийняттям умов Додаткової угоди про обробку даних та відповідних додатків (включно зі Стандартними договірними положеннями й додатками до них, за потреби). Якщо потрібно роздрукувати, підписати та повернути фізичну копію Додаткової угоди про обробку даних, надішліть запит на адресу електронної пошти privacy@godaddy.com.

Задіяні служби, як визначено в цьому Розділі та в Додатковій угоді про обробку даних, містять служби зовнішнього розміщення, які підпадають під дію умов і положень щодо таких Угод: (1) Реєстрація доменного імені, (2) Служби маркетингу електронною поштою, (3) Конструктор веб-сайтів, (4) Хостинг, (5) Онлайн-бухгалтерія, (6) Онлайн-крамниця/Швидкий кошик і (7) Smartline.


7. ВМІСТ КОРИСТУВАЧА

Певні функції цього Сайту або Послуг, включно з послугами, які використовують хостинг GoDaddy, дають Користувачам змогу переглядати, викладати, публікувати, поширювати й зберігати (а) ідеї, думки, рекомендації та поради (далі – "Публікації користувача") або (б) літературний, художній, музичний чи інший вміст, зокрема фотографії та відеоматеріали (разом із Публікаціями користувача – "Вміст користувача"), а також керувати ними. До Публікацій користувача, серед іншого, належать дописи на форумах, вміст, надісланий у зв’язку з конкурсом, огляди продуктів або рекомендації, а також фотографії, розміщені в соціальних мережах або публікаціях. Вмістом користувача вважається весь вміст, надісланий через ваш Обліковий запис. Розміщуючи або публікуючи Вміст користувача на цьому Сайті чи за допомогою цих Послуг, ви запевняєте й гарантуєте GoDaddy, що (і) маєте всі необхідні права на розповсюдження Вмісту користувача через цей Сайт або за допомогою Послуг (як його автор із правами на поширення або як власник таких прав, належних ліцензій і згод на розповсюдження, а також письмових дозволів на використання від власників авторських або інших прав на Вміст користувача) і (іі) що Вміст користувача не порушує жодних прав третіх сторін. Ви несете цілковиту відповідальність за весь свій Вміст користувача, а також за Вміст користувача, який передається через ваш Обліковий запис, і за дотримання вимог щодо розповсюдження Вмісту користувача та наслідки таких дій.

Публікації користувача. Ви погоджуєтеся та визнаєте, що Публікації користувача розміщуються з його власної ініціативи, не є підставою для встановлення з вами конфіденційних зв’язків і не зобов’язують GoDaddy обробляти їх як конфіденційний вміст, що GoDaddy не має жодних зобов’язань, прямих або непрямих, розробляти чи використовувати ваші Публікації користувача, а також сплачувати відшкодування за будь-яке навмисне чи ненавмисне використання ваших Публікацій користувача та що GoDaddy може наразі працювати над таким самим чи схожим вмістом, знати про такий вміст з інших джерел, просто мати бажання розробити такий (чи схожий) вміст самостійно й, можливо, уже вчинила для цього певні дії або збирається вчинити їх.

GoDaddy належать виключні права (зокрема, усі права на об’єкти інтелектуальної власності й інші майнові права) на всі Публікації користувача на цьому Сайті, і компанія має право на необмежене використання та розповсюдження будь-яких Публікацій користувача на цьому Сайті в будь-яких цілях, комерційних або інших, і не зобов’язана при цьому надсилати сповіщення або винагороду вам чи будь-якій третій особі.

Про Вміст користувача, який не належить до Публікацій користувача. Розміщуючи або публікуючи Вміст користувача на цьому Сайті чи за допомогою Послуг, ви даєте GoDaddy дозвіл використовувати об’єкти вашої інтелектуальної власності та передаєте інші майнові права на ваш Вміст користувача, щоб його можна було долучити й використовувати так, як це передбачено політикою цього Сайту й умовами цієї Угоди. Цим ви надаєте GoDaddy глобальну невиключну ліцензію без плати за право користування, яка підлягає передаванню та субліцензуванню (за допомогою багаторівневих субліцензій), на використання, відтворення, розповсюдження, поєднання з іншими роботами, показ і представлення вашого Вмісту користувача, а також створення похідних робіт на його основі у зв’язку з цим Сайтом, Послугами й комерційною діяльністю GoDaddy (і компаньйонів GoDaddy), зокрема для рекламування й розповсюдження Сайту чи його частини в будь-яких медійних форматах, через різні медіа-канали, без жодних обмежень, оплати або іншої винагороди, без сповіщення чи надіслання запитів на дозвіл вам або третім сторонам. Цим ви також надаєте кожному Користувачу цього Сайту невиключну ліцензію на доступ через цей Сайт до вашого Вмісту користувача (окрім того Вмісту користувача, для якого ви встановите статус "приватний" або "захищений паролем"), а також на використання, відтворення, розповсюдження, поєднання з іншими роботами, показ і представлення вашого Вмісту користувача, а також створення похідних робіт на його основі тим способом, який дозволяють функціональні можливості Сайту, і відповідно до умов цієї Угоди. Дія наданих вами ліцензій щодо Вмісту користувача, згаданих вище, завершується через комерційно прийнятний строк після того, як Вміст користувача буде видалено чи вилучено з цього Сайту. Однак ви визнаєте й погоджуєтеся, що GoDaddy може залишити на сервері (але не розповсюджувати, показувати чи демонструвати) копії вашого видаленого чи вилученого Вмісту користувача. Надані вами згадані вище ліцензії на Вміст користувача є безстроковими й безвідкличними. Незважаючи на будь-які положення цієї Угоди, що можуть передбачати інше, GoDaddy не має права використовувати будь-який Вміст користувача, для якого ви встановите статус "приватний" або "захищений паролем", для просування цього Сайту чи комерційної діяльності GoDaddy (або компаньйонів GoDaddy). Якщо ви користуєтеся послугами хостингу веб-сайту або іншого вмісту від GoDaddy, за вами залишається право власності й усі ліцензійні права на Вміст користувача.


8. ДОСТУПНІСТЬ ВЕБ-САЙТУ/ПОСЛУГ


Відповідно до умов і положень цієї Угоди й інших наших процедур і положень політики ми зобов’язуємося докладати всіх комерційно прийнятних зусиль, щоб забезпечити доступність цього Сайту та пропонованих на ньому Послуг двадцять чотири (24) години на добу, сім (7) днів на тиждень. Ви погоджуєтесь і визнаєте, що час від часу цей Сайт може бути недоступним або не працюватиме з певних причин, зокрема через несправності в роботі обладнання, планове технічне обслуговування, ремонт або заміну обладнання, які ми періодично виконуємо, а також унаслідок чинників, які ми не можемо контролювати чи передбачити (неполадки чи збої в роботі телекомунікаційних або цифрових ліній зв’язку, ворожі атаки на мережу, перевантаження мережі й інші неполадки). Ви погоджуєтесь і визнаєте, що ми не можемо гарантувати постійний і безперебійний доступ до цього Сайту та Послуг і не несемо відповідальності за це ні перед вами, ні перед будь-якою іншою стороною.


9. КРЕДИТИ НА ПРОДУКТ

Якщо ви отримали кредит на продукт ("Кредит"), за виконання покупки конкретного продукту або безкоштовно в межах покупки іншого продукту ("Придбаний продукт"), ви визнаєте та погоджуєтесь із тим, що подібний Кредит дійсний протягом одного (1) року та поширюється лише на відповідні покупки. Дію Кредиту може бути припинено, якщо придбаний продукт було видалено, скасовано, передано або не поновлено. Термін дії Кредиту завершується через один (1) рік після дати придбання продукту, якщо Кредит не було використано. У разі використання Кредиту після завершення початкового періоду передплати продукт автоматично поновлюватиметься за актуальними на відповідний момент тарифами, доки автоматичне поновлення не буде скасовано. Скасувати автоматичне поновлення продукту можна у своєму обліковому записі або звернувшись до служби підтримки клієнтів. Якщо Придбаний вами продукт містить безкоштовне доменне ім’я, при скасуванні Придбаного продукту із суми відшкодування віднімається заявлена ціна доменного ім’я. Заявлена ціна доменного імені вказана на веб-сайті GoDaddy. На неї також не поширюються акції, знижки та інші зниження ціни. Щодо Кредитів, які ви отримуєте безкоштовно за інші Придбані продукти, ви визнаєте та погоджуєтесь із тим, що ми можемо обміняти ваш Кредит на подібний продукт на власний розсуд.


10. МОНІТОРИНГ ВМІСТУ; ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ


Компанія GoDaddy зазвичай попередньо не перевіряє Вміст Користувача (незалежно від того, куди він завантажується: на веб-сайт, розміщений на сервері GoDaddy, або на цей Сайт). Проте GoDaddy залишає за собою право (але не бере на себе зобов’язання) учинити так і вирішити, чи прийнятний Вміст Користувача (або будь-які його частини) для розміщення на Сайті й/або чи відповідає він умовам цієї Угоди. GoDaddy може коли завгодно без попередження видалити Вміст Користувача або будь-які його частини (незалежно від того, куди його завантажено: на веб-сайт, розміщений на сервері GoDaddy, або на цей Сайт) і/або припинити право доступу Користувача до цього сайту або запропонованих на ньому Послуг, щоб запобігти опублікуванню будь-яких матеріалів, що не відповідають умовам цієї Угоди, або будь-яким іншим випадкам порушення умов цієї Угоди (як визначає GoDaddy на свій цілковитий і виключний розсуд). GoDaddy також може припинити право доступу Користувача до цього Сайту або пропонованих на ньому Послуг, якщо GoDaddy має підстави вважати Користувача злісним порушником. Якщо GoDaddy припинить ваше право доступу до цього Сайту або пропонованих на ньому Послуг, GoDaddy може на свій цілковитий і виключний розсуд видалити та знищити всі дані й файли, які ви зберігаєте на наших серверах.


11. ПРИПИНЕНІ ПОСЛУГИ ТА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Компанія GoDaddy зберігає за собою право припиняти надання своїх Послуг у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення. Незважаючи на те, що компанія GoDaddy докладає всіх зусиль, щоб максимально подовжити термін надання всіх своїх Послуг, іноді буває так, що ми припиняємо надавати одну з наших Послуг у зв’язку із завершенням її терміну надання. Якщо незабаром компанія GoDaddy припинить підтримку деяких зі своїх продуктів або послуг, ви все одно зможете користуватися ними до дати завершення терміну їх надання.

Повідомлення та перенесення. Якщо незабаром ми припинимо підтримку однієї з наших Послуг, ми надішлемо вам повідомлення за тридцять або більше днів до цієї дати. До цього часу ви повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб здійснити успішне перенесення своїх даних з однієї Послуги до іншої. Ви також можете повністю відмовитися від користування зазначеною Послугою до дати завершення терміну її надання. У будь-якому випадку компанія GoDaddy запропонує вам аналогічну Послугу, на яку ви можете перейти на залишок терміну покупки, пропорційну суму коштів на ваш рахунок у крамниці або пропорційне відшкодування, розмір якого компанія GoDaddy визначить на свій власний розсуд. GoDaddy може перенести ваші дані на актуальну версію Послуги, якщо вона доступна, надіславши або не надіславши вам відповідне повідомлення. Ви погоджуєтеся нести повну відповідальність за будь-які втрати даних, які можуть виникнути під час перенесення.

Відсутність відповідальності. Компанія GoDaddy не несе відповідальності перед вами або третіми сторонами за внесення змін, тимчасове або повне припинення будь-якої Послуги, яку ми пропонуємо або до якої ми надаємо доступ.


12. БЕТА-ПОСЛУГИ


Час від часу GoDaddy може пропонувати нові Послуги (послуги з обмеженим попереднім переглядом або нові функції наявних Послуг) у пробній версії. Надалі Нові послуги, нові функції наявних Послуг або послуги з обмеженим попереднім переглядом окремо та сукупно називатимуться "Бета-послугами". Якщо ви вирішите скористатися будь-якою Бета-послугою, то повинні дотримуватися наведених далі умов і положень. (i) Ви погоджуєтесь і визнаєте, що Бета-послуги – це пробні версії, які можуть працювати зі збоями. (ii) Ви погоджуєтесь і визнаєте, що користування Бета-послугами може збільшити ризики виникнення експлуатаційних відмов. (iii) Бета-послуги надаються "як є", і ми не рекомендуємо використовувати їх у виробництві або системах для вирішення особливо важливих задач. (iv) GoDaddy залишає за собою право в будь-який момент модифікувати, змінити або вилучити будь-який компонент Бета-послуг. (v) Кінцеві комерційні версії Бета-послуг можуть мати істотні відмінності, а програми, які використовують Бета-послуги, можуть не працювати з кінцевою комерційною версією або її подальшими випусками. (vi) GoDaddy може обмежити тривалість надання підтримки для Бета-послуг. (vii) Ви погоджуєтеся швидко надати відгук про якість Бета-послуг у визначеній нами формі (включно з інформацією, необхідною для відтворення помилок і проблем, які ви помітили). Ви погоджуєтесь і визнаєте, що ми можемо використати ваш відгук із будь-якою метою, зокрема для розробки продукту. Ви зобов’язуєтеся за нашим запитом надати коментарі, які ми можемо публічно використовувати в матеріалах для ЗМІ та рекламі. Будь-яка інтелектуальна власність, яка є невід’ємною частиною вашого відгуку або результатом вашого користування Бета-послугами, належить виключно GoDaddy. (viii) Ви погоджуєтесь і визнаєте, що вся інформація про вашу роботу з Бета-послугами, включно з відгуками про їхню якість і вашими враженнями про роботу Бета-послуг, конфіденційна. Її не можна розкривати третім сторонам або використовувати з будь-якою іншою метою, крім надання відгуку GoDaddy. (ix) Бета-послуги пропонуються "як є", "за наявності" та "з усіма помилками". У межах, дозволених законом, компанія GoDaddy відмовляється від усіх гарантій щодо Бета-послуг, прямих, непрямих і передбачених законом, зокрема від гарантій правового титулу, товарної якості, придатності для використання за призначенням і відсутності порушень прав третіх сторін.


13. ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ

Ви погоджуєтеся, що одна з наших афілійованих компаній може стягувати з вас кошти, використовуючи вибраний вами Спосіб оплати. Якщо під час виконання покупки ваш платіж буде ідентифіковано як такий, що здійснюється в США, відповідна транзакція оброблятиметься компанією GoDaddy.com, LLC. Якщо під час виконання покупки ваш платіж буде ідентифіковано як такий, що здійснюється в Канаді, відповідна транзакція оброблятиметься компанією GoDaddy Domains Canada, Inc. Якщо під час виконання покупки ваш платіж буде ідентифіковано як такий, що здійснюється у Великобританії, відповідна транзакція оброблятиметься компанією GoDaddy Europe, Ltd. Якщо під час виконання покупки ваш платіж буде ідентифіковано як такий, що здійснюється в Індії, відповідна транзакція оброблятиметься компанією GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Якщо під час виконання покупки ваш платіж буде ідентифіковано як такий, що здійснюється в країні, яку не зазначено вище, відповідна транзакція може бути оброблена організацією в оголошеній країні, пов’язаною з нашим місцевим постачальником платіжних послуг. На цю транзакцію розповсюджуватимуться положення нашої Політики конфіденційності.

(а) ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВКЛЮЧНО З УМОВАМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОДОВЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Оплата в момент замовлення; не підлягає відшкодуванню. Ви погоджуєтеся сплатити належні суми коштів за Послуги під час їх замовлення. Якщо в розділі Політика відшкодування не вказано інше, усі ці суми не підлягають відшкодуванню.

Зміни цін. Компанія GoDaddy залишає за собою право в будь-який момент змінювати встановлені нею ціни та збори та зобов’язується публікувати сповіщення про такі зміни онлайн на цьому Сайті. Зміни набувають чинності відразу після опублікування, незалежно від того, чи сповіщено вас про них окремо. Якщо ви придбали або отримали Послуги за місячним або річним планом, зміни цін і зборів набуватимуть чинності з моменту планового поновлення терміну дії відповідної Послуги (як описано нижче).

Типи оплати. Окрім випадків, заборонених умовами угоди про придбання певного продукту, для оплати Послуг ви можете скористатись одним із наведених далі "Способів оплати": (i) дійсна кредитна картка; (ii) "Передплачені послуги Good As Gold" (визначено нижче); (iii) електронний чек, забезпечений коштами на вашому чековому рахунку (особистому або корпоративному відповідно) (як визначено нижче); (iv) PayPal; (v) Спосіб здійснення міжнародних платежів (як визначено нижче); (vi) якщо це передбачено, скористатися бонусним рахунком у нашій крамниці (як визначено нижче). Далі ці кожен із цих варіантів називається "Способом оплати". Функція "Експрес-оформлення" автоматично розміщує замовлення застосовної Послуги та стягує плату за неї за допомогою основного Способу оплати експрес-оформлення, вибраного у вашому Обліковому записі. Форма підтвердження замовлення надсилається на адресу електронної пошти, указану для вашого Облікового запису. Ваш Спосіб оплати має залишатися дійсним, поки у вашому Обліковому записі залишаються будь-які активні Послуги. Крім того, ви погоджуєтеся з тим, що місце обробки платежів може змінюватися з будь-яких причин і залежить, зокрема, від типу вибраного Способу оплати, вибраної валюти або змінення чи доповнення відповідних налаштувань.

Сума відшкодування. Ви погоджуєтесь, що коли відшкодування перераховується на ваш Спосіб оплати, єдине підтвердження того, що компанія GoDaddy направила компенсаційні виплати на Спосіб оплати, який діяв на момент покупки, – це видана GoDaddy квитанція. Ви також погоджуєтеся, що GoDaddy ніяк не може проконтролювати, коли відшкодування буде зараховано на баланс вашого Способу оплати. Крім того, ви погоджуєтесь і визнаєте, що постачальник платежу та/або окремий банк-емітент, пов’язаний із вашим Способом оплати, установлює та змінює часові межі для зарахування ваших компенсаційних виплат і що такі часові межі можуть коливатися від 5 (п’яти) робочих днів до повного циклу пред’явлення рахунків і довше.

Якщо відшкодування перераховується за допомогою вибраного вами Способу оплати, а постачальник платежу, платіжна система або окремий банк-емітент, пов’язані з вашим Способом оплати, установлюють будь-які обмеження на відшкодування (зокрема, термін його здійснення або кількість дозволених транзакцій), то GoDaddy на свій цілковитий і виключний розсуд залишає за собою право відшкодувати кошти або (i) у формі бонусного рахунку в крамниці, (ii) у формі чека GoDaddy, який буде надіслано на поштову адресу, указану у вашому Обліковому записі, або (iii) у деяких юрисдикціях, за допомогою банківського переказу, якщо платіжна система не може відшкодувати кошти за вибраним Способом оплати. Компанія GoDaddy також має право пропонувати бонусні кошти в крамниці клієнтам, які звертаються за відшкодуванням, навіть якщо не існує жодних установлених Способом оплати обмежень щодо відшкодувань.

Дата щомісячного виставлення рахунків. Якщо рахунки виставляються вам раз на місяць, щомісячна дата виставлення рахунків збігатиметься з днем місяця, коли ви придбали Послуги. Якщо дата покупки припадає на дату після 28-го дня місяця, то щомісячною датою виставлення рахунків буде 28 число.

Умови автоматичного поновлення. Крім випадків, передбачених чинним законодавством, компанія GoDaddy не зберігає тверді копії або електронні версії доручення, постійного замовлення чи інструкції та/або будь-якої підписаної згоди, пов’язаних із використанням вами послуг автоматичного поновлення. Тому ми не в змозі надавати такі документи за запитом. Переглянути або змінити параметри автоматичного поновлення можна в будь-який час у своєму обліковому записі GoDaddy.

ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОСТІЙНЕ СТАБІЛЬНЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ, МИ ПЕРЕДБАЧИЛИ В БІЛЬШОСТІ З НИХ МОЖЛИВІСТЬ АВТОМАТИЧНОГО ПОНОВЛЕННЯ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ОПИСАНИХ ДАЛІ В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ, ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ПОНОВЛЕННЯ ПОНОВЛЮЄ ПЕРЕДПЛАТУ НА ВІДПОВІДНУ ПОСЛУГУ БЕЗ ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА НА ПЕРІОД ПОНОВЛЕННЯ, ЯКИЙ ДОРІВНЮЄ ОСТАННЬОМУ ТЕРМІНУ ПЕРЕДПЛАТИ НА ПОСЛУГУ (ОКРІМ ДОМЕННИХ ІМЕН, ЛІЦЕНЗІЯ НА ЯКІ ПОДОВЖУЄТЬСЯ НА ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД НАДАННЯ ПОСЛУГ). НАПРИКЛАД, ЯКЩО ВОСТАННЄ ПОСЛУГУ БУЛО ПЕРЕДПЛАЧЕНО НА ОДИН РІК, ПЕРІОД ПОНОВЛЕННЯ ТАКОЖ ДОРІВНЮВАТИМЕ ОДНОМУ РОКУ. ПРОТЕ, ЯКЩО ПОНОВЛЕННЯ НЕ ВДАСТЬСЯ ВИКОНАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО СПОСОБУ ОПЛАТИ, GoDaddy МОЖЕ СПРОБУВАТИ ПОНОВИТИ ВІДПОВІДНУ ПОСЛУГУ НА КОРОТШИЙ ПЕРІОД, В ОБСЯЗІ, НЕОБХІДНОМУ ДЛЯ УСПІШНОГО ВИКОНАННЯ ТРАНЗАКЦІЇ.

ЯКЩО ВИ НЕ ВИМКНУЛИ ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ПОНОВЛЕННЯ, КОМПАНІЯ GoDaddy АВТОМАТИЧНО ПОНОВИТЬ ВІДПОВІДНУ ПОСЛУГУ, КОЛИ НАСТАНЕ ЧАС ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ, І СТЯГНЕ ПЛАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОСОБУ ОПЛАТИ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОСЛУГАМИ У ВАШОМУ ОБЛІКОВОМУ ЗАПИСІ, АБО ВКАЗАНИХ ВАМИ РЕЗЕРВНИХ СПОСОБІВ ОПЛАТИ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У КОМПАНІЇ GoDaddy. ПІД ЧАС АВТОМАТИЧНОГО ПОНОВЛЕННЯ ВАШИХ ПОСЛУГ КОМПАНІЯ GoDaddy СПЕРШУ СПРОБУЄ СТЯГНУТИ ПЛАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОСОБУ ОПЛАТИ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОСЛУГАМИ У ВАШОМУ ОБЛІКОВОМУ ЗАПИСІ. У РАЗІ НЕМОЖЛИВОСТІ ДЛЯ GoDaddy УСПІШНО ЗАСТОСУВАТИ ЦЕЙ СПОСІБ ОПЛАТИ МИ СПРОБУЄМО ВИКОРИСТАТИ СПОСОБИ ОПЛАТИ, ПОЗНАЧЕНІ У ВАШОМУ ОБЛІКОВОМУ ЗАПИСІ ЯК РЕЗЕРВНІ. ПЛАТУ ЗА ПОНОВЛЕННЯ БУДЕ СТЯГНУТО ЗА ЧИННИМИ ТАРИФАМИ GoDaddy, І ВИ ВИЗНАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО ЦІ ТАРИФИ МОЖУТЬ БУТИ ВИЩИМИ АБО НИЖЧИМИ, НІЖ ТАРИФИ НА ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД НАДАННЯ ПОСЛУГ. ЩОБ ПОБАЧИТИ СВОЇ ПАРАМЕТРИ ПОНОВЛЕННЯ, ПРОСТО ВВІЙДІТЬ У ДИСПЕТЧЕР ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ НА ЦЬОМУ САЙТІ ТА ДОТРИМУЙТЕСЬ ІНСТРУКЦІЙ, НАВЕДЕНИХ ТУТ. ЯКЩО ВИ НЕ ХОЧЕТЕ, ЩОБ ЯКАСЬ ПОСЛУГА АВТОМАТИЧНО ПОНОВЛЮВАЛАСЬ, ВИ МОЖЕТЕ СКАСУВАТИ ПОНОВЛЕННЯ. У ТАКОМУ РАЗІ ВІДПОВІДНІ ПОСЛУГИ БУДЕ АНУЛЬОВАНО ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПОТОЧНОГО СТРОКУ ДІЇ, ЯКЩО ВИ ВРУЧНУ НЕ ПОНОВИТЕ ПЕРЕДПЛАТУ НА ПОСЛУГИ ДО ЦІЄЇ ДАТИ. ІНШИМИ СЛОВАМИ, ЯКЩО ВИ ВИРІШИТЕ СКАСУВАТИ ПРОДУКТ І НЕ ПОНОВИТЕ ПЕРЕДПЛАТУ НА ПОСЛУГИ ВРУЧНУ, ПЕРШ НІЖ СТРОК ЇХ ДІЇ ЗАВЕРШИТЬСЯ, НАДАННЯ ПОСЛУГ БУДЕ ПРИПИНЕНО ТИМЧАСОВО АБО ОСТАТОЧНО, І GoDaddy НЕ НЕСЕ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ.

КРІМ ТОГО, КОМПАНІЯ GoDaddy МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У "ПРОГРАМАХ РЕГУЛЯРНИХ ПЛАТЕЖІВ" АБО "ПОСЛУГАХ ОНОВЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ", ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬСЯ ВАШИМ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ (І ЗАЛЕЖАТЬ ВІД СПІВПРАЦІ ВАШОГО БАНКУ). ЯКЩО МИ НЕ ЗМОЖЕМО СТЯГНУТИ ПЛАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВАШОГО НАЯВНОГО СПОСОБУ ОПЛАТИ, ВАШ ПОСТАЧАЛЬНИК КРЕДИТНОЇ КАРТКИ (АБО ВАШ БАНК) МОЖЕ ПОВІДОМИТИ НАМ ОНОВЛЕНИЙ НОМЕР ВАШОЇ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ ТА/АБО ДАТУ ЗАВЕРШЕННЯ ЇЇ ТЕРМІНУ ДІЇ, А ТАКОЖ АВТОМАТИЧНО СТЯГНУТИ КОШТИ З ВАШОЇ НОВОЇ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ НА НАШУ КОРИСТЬ, НЕ ПОВІДОМЛЯЮЧИ НАС ПРО ЦЕ. ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПРОГРАМИ РЕГУЛЯРНИХ ПЛАТЕЖІВ, ЯКЩО НАС БУДЕ СПОВІЩЕНО ПРО ОНОВЛЕННЯ НОМЕРА ВАШОЇ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ ТА/АБО ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ЇЇ ТЕРМІНУ ДІЇ, КОМПАНІЯ GoDaddy АВТОМАТИЧНО ОНОВИТЬ ВАШ ПЛАТІЖНИЙ ПРОФІЛЬ ВІД ВАШОГО ІМЕНІ. GoDaddy НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЩО МИ НАДІШЛЕМО ЗАПИТ НА НАДАННЯ ОНОВЛЕНИХ ДАНИХ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ АБО ОТРИМАЄМО ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ І ВИЗНАЄТЕ, ЩО НЕСЕТЕ ВИКЛЮЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ СВОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ, ЗОКРЕМА ЗА (І) СКАСУВАННЯ ПРОДУКТІВ І (ІІ) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТА ДІЙСНОСТІ ПОВ’ЯЗАНИХ СПОСОБІВ ОПЛАТИ. КРІМ ТОГО, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ І ВИЗНАЄТЕ, ЩО НЕВИКОНАННЯ ВАМИ ЦИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТИМЧАСОВОГО АБО ОСТАТОЧНОГО ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ, І GoDaddy НЕ НЕСТИМЕ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ.

Ви погоджуєтеся, що GoDaddy має право домагатись отримання оплати з використанням усіх законних засобів захисту прав, зокрема негайного скасування доменних імен і Послуг, зареєстрованих або подовжених від вашого імені, без попередження, якщо GoDaddy з будь-якої причини не зможе стягнути з вас повну вартість за допомогою вибраного вами Способу оплати, GoDaddy отримає повідомлення про повернення платежу, його скасування, суперечку щодо оплати або на компанію накладуть штраф за будь-який платіж, отриманий за допомогою вибраного вами Способу. GoDaddy також залишає за собою право стягувати з вас прийнятний адміністративний збір за (i) виконання завдань, які не входять до звичайного пакета Послуг GoDaddy, (ii) додатковий час і/або кошти, які GoDaddy може витратити під час надання Послуг, і/або (iii) недотримання вами умов цієї Угоди (що компанія GoDaddy визначає цілковито й виключно на свій розсуд). Адміністративний збір чи збір за понаднормову роботу зазвичай стягується, зокрема, за (i) обслуговування клієнтів, яке потребує додаткового особистого часу чи уваги; (ii) вирішення суперечок відповідно до Єдиного порядку вирішення спірних питань щодо доменних імен (UDRP), пов’язаних із вашим доменним іменем, чи суперечок, які передбачають консультації бухгалтера або юриста з числа співробітників компанії GoDaddy чи запрошеного компанією GoDaddy зі сторони; (iii) відшкодування будь-яких видатків і зборів, зокрема вартості Послуг, яку компанія GoDaddy повинна сплатити в результаті повернення платежів або ведення платіжних суперечок, ініційованих вами, вашим банком чи оператором Способу оплати. Такі адміністративні збори або збори за понаднормову роботу стягуються за допомогою Способу оплати, указаного у вашому обліковому записі GoDaddy.

GoDaddy може пропонувати розрахунок ціни продукту в різних валютах. Транзакцію буде проведено у вибраній валюті, а під час процесу оформлення замовлення відображена ціна відповідатиме фактичній сумі, яку перераховано для оплати. Емітенти певних Способів можуть стягувати плату за транзакцію в іноземній валюті або іншу плату, яка може додаватися до остаточної суми, зазначеної у вашій виписці з банківського рахунку, або фігурувати як окрема сума. Щоб отримати докладні відомості, зверніться до емітента свого Способу оплати. Крім того, незалежно від вибраної валюти, ви погоджуєтесь і визнаєте, що з вас може бути стягнуто Податок на додану вартість (далі –"ПДВ"), Податок на товари й послуги (далі –"ПТП") або інші місцеві збори та/або податки залежно від вашого банку та/або країни, указаної в розділі адреси виставлення рахунків.

Б) ПОЛІТИКА ВІДШКОДУВАННЯ

Продукти й послуги, для яких передбачено відшкодування, наведено тут ("Політика відшкодування").

В) ПЕРЕДПЛАЧЕНІ ПОСЛУГИ GOOD AS GOLD

Деталі надання послуг. Користуючись Передплаченими послугами Good As Gold, ви можете переказувати кошти GoDaddy, щоб поповнити свій рахунок Передплачених послуг Good As Gold (далі – "Рахунок Good As Gold"). Тоді ви зможете використовувати Рахунок Good As Gold для придбання будь-яких Послуг. Ви можете переказувати кошти на Рахунок Good As Gold банківським переказом.

Ви визнаєте, що кошти, що переказуються на ваш Рахунок Good As Gold, належать GoDaddy. На них не нараховуватимуться проценти на вашу користь. Якщо ж певні відсотки нарахуються, ви визнаєте, що компанія GoDaddy уповноважена отримувати та зберігати такі кошти для покриття витрат, пов’язаних із наданням Передплачених послуг Good As Gold.

Ви погоджуєтеся, що всі транзакції, пов’язані з Передплаченими послугами Good As Gold, виконуються в доларах США.

Вихідна сума коштів на вашому Рахунку Good As Gold має бути не меншою ніж 1 000,00 $ дол. США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті).

Усі платежі мають покривати повну вартість покупки.

Відомості про банківські перекази коштів. Банківські перекази коштів на рахунок в Обліковому записі Good As Gold можна здійснювати в іноземній валюті, однак основною валютою банківських рахунків компанії Wild West Domains є долар США. Усі перекази в іноземній валюті автоматично конвертуються та зберігаються в доларах США. Зверніть увагу: за виконання операції обміну валют може бути нараховано збір.

Ви несете відповідальність за всі збори в межах електронних банківських переказів (як вхідних, так і вихідних), пов’язаних із Рахунком Good As Gold. Ваш банк, банки-посередники або банк GoDaddy можуть стягувати збір із будь-яких електронних переказів, здійснених банками-нерезидентами США, що може зменшити суму коштів, отриману банком GoDaddy і відповідно зараховану на ваш Рахунок Good As Gold. Цим ви прямо даєте дозвіл GoDaddy (i) знімати з вашого Рахунку Good As Gold суму зборів за обробку, які GoDaddy сплачує, щоб отримувати ваші електронні банківські перекази, і/або (ii) стягувати збір за обслуговування (далі – "Збір за обслуговування") у розмірі двадцяти (20,00 $) дол. США у зв’язку із закриттям вашого Рахунку Good As Gold. Розмір зборів може змінитися в будь-який момент; інформація про такі зміни публікується в мережі Інтернет, і зміни набувають чинності відразу після опублікування, незалежно від того, чи сповіщено вас про них окремо.

Ви можете в будь-який час перевірити залишок коштів на своєму Рахунку Good As Gold на сторінці облікового запису або в кошику. Якщо ви вирішите припинити дію свого Рахунку Good As Gold (або якщо GoDaddy вирішить припинити дію вашого Рахунку Good As Gold через порушення вами зобов’язань відповідно до умов Угоди про надання послуг Good As Gold), вам буде відшкодовано весь баланс вашого Рахунку Good As Gold, крім Збору за обслуговування.

У будь-який час на ваш Рахунок Good As Gold можна переказати додаткові кошти.

Використання вами Передплачених послуг Good As Gold. Кошти на вашому Рахунку Good As Gold можна використовувати лише для придбання товарів GoDaddy на веб-сайті GoDaddy. Здійснити покупку може лише в тому випадку, якщо на вашому Рахунку Good As Gold на момент проведення транзакції достатньо доступних коштів, щоб покрити повну вартість покупки, включно з будь-якими зборами, визначеними в цьому документі й інших пов’язаних угодах.

Г) ОПЛАТА ЧЕКОМ (ЕЛЕКТРОННА ОПЛАТА)

Використовуючи платежі чеком від GoDaddy (далі – "Платежі чеком"), ви можете купувати Послуги GoDaddy за допомогою електронного чека, забезпеченого коштами на вашому особистому або корпоративному чековому рахунку (далі – "Чековий рахунок"), залежно від ситуації. У зв’язку з цим ви погоджуєтесь надавати стороннім постачальникам послуг перевірки рахунку та компанії Certegy Check Services, Inc. (далі –"Постачальник послуг перевірки рахунку") дозвіл списувати повну вартість покупки з вашого Чекового рахунку без можливості відшкодування. Постачальник послуг перевірки рахунку здійснить електронний переказ коштів (далі –"ЕПК") або оформить банківський переказний вексель, який потім надійде у ваш банк або фінансову установу для оплати з вашого Чекового рахунку. Чековий рахунок має бути відкрито у фінансовій установі в Сполучених Штатах, а оплата має здійснюватися в доларах США.

Саме ви повинні стежити за тим, щоб ваш Чековий рахунок був активним і на ньому було достатньо коштів. Ви погоджуєтесь, що (i) Постачальник послуг перевірки рахунку або GoDaddy залишає за собою право скасувати операцію з будь-якої причини (включно з тим, що платежі не вдається здійснити, оскільки ваш Чековий рахунок ліквідований або на ньому недостатньо доступних коштів) і (ii) в цьому випадку ні Постачальник послуг перевірки рахунку, ні GoDaddy не несе за це відповідальності перед вами або третіми сторонами. Ви погоджуєтеся, що Постачальник послуг перевірки рахунку й GoDaddy мають право домагатись отримання оплати (разом із застосовними зборами) з використанням усіх законних засобів захисту прав, якщо Постачальник послуг перевірки рахунку з будь-якої причини не зможе стягнути з вас повну вартість наданих Послуг. GoDaddy не несе відповідальності за дії Постачальника послуг перевірки рахунку. Якщо електронний переказ або банківський переказний вексель повернеться неоплаченим, ви погоджуєтеся сплатити збір за обслуговування відповідно до розмірів зборів, визначених положеннями закону для кожного штату США. Відомості про Постачальника послуг перевірки рахунків і згадану вище плату за послуги див. в цій довідковій статті. Ці збори можна списати з вашого Чекового рахунку за допомогою електронного переказу чи банківського переказного векселя. Усі збори нараховуються в доларах США.

Компанія GoDaddy та її постачальники послуг, зокрема Постачальник послуги перевірки рахунків і компанія Complete Payment Recovery Services,Inc., можуть надсилати вам сповіщення електронною поштою, звичайною поштою, в SMS- та MMS-повідомленнях, у текстових повідомленнях, шляхом публікації в службах або іншими обґрунтованими способами, відомими на цей час або винайденими згодом. У разі порушення цих умов надання послуг через отримання доступу до послуг у незаконний спосіб ви не зможете отримувати такі сповіщення. Приймаючи ці умови надання послуг, ви погоджуєтесь отримувати будь-які сповіщення, які надсилатимуться вам у разі отримання доступу до послуг у законний спосіб. Неотримання таких сповіщень не звільняє вас від відповідальності сплачувати рахунки або від інших зобов’язань перед GoDaddy та Постачальником послуг перевірки рахунків. Ви надаєте дозвіл компанії GoDaddy та її постачальникам послуг, зокрема Постачальнику послуг перевірки рахунків і компанії Complete Payment Recovery Services, Inc., а також їхнім компаньйонам, зв’язуватися з вами за допомогою автоматичного пристрою набору номера, попередньо записаних повідомлень або в інший спосіб за вашими номерами мобільних телефонів або адресами електронної пошти. Ви також засвідчуєте, що надані вами електронні адреси не є спільними, до них не мають доступу сторонні особи, а також що вони не використовуються працівниками.

Д) СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТЕЖІВ

GoDaddy пропонує багато альтернативних способів здійснення міжнародних платежів за допомогою послуг різноманітних Постачальників міжнародних платежів (далі – "ПМП"). Якщо ви вибрали ПМП, цим ви запевняєте, що вже погодилися з усіма умовами відповідних угод ПМП про обслуговування клієнтів до моменту виконання операції на сайті GoDaddy. Ви також дозволяєте ПМП списувати повну суму вашої покупки з вибраного рахунку або способу оплати (сукупно – "Джерел фінансування"). Крім того, ви даєте змогу вибраному ПМП за потреби списувати "Збір за конверсію", а також інші комісії або збори, передбачені у вашій угоді з ПМП (сукупно – "Збори ПМП") з ваших Джерел фінансування. Ви розумієте й погоджуєтеся, що ПМП може змінювати розмір Зборів ПМП, а компанія GoDaddy не зобов’язана вам про це повідомляти.

Саме ви повинні стежити за тим, щоб ваші Джерела фінансування були активними та забезпеченими грошовими коштами. Ви погоджуєтеся, (i) що ПМП або GoDaddy залишає за собою право скасувати транзакцію з будь-якої причини й (ii) у такому випадку ні ПМП, ні GoDaddy не несуть за це відповідальності перед вами або третіми сторонами. Ви визнаєте, що GoDaddy почне надавати придбані вами Послуги лише тоді, коли GoDaddy отримає від ПМП підтвердження надходження платежу через відповідну платіжну систему. Ви визнаєте, що з часу розміщення замовлення до моменту, коли ПМП підтвердить надходження платежу через відповідну платіжну систему, може минути кілька годин або днів. Якщо GoDaddy не отримає від ПМП підтвердження надходження платежу через відповідну платіжну систему протягом тридцяти (30) днів із моменту розміщення вами замовлення, таке замовлення може бути скасовано. У цьому випадку вам необхідно буде знову оформити покупку. Якщо ви захочете відкликати оплату за незавершену операцію, ви можете скасувати замовлення у своєму обліковому записі GoDaddy. Платежі, отримані за скасовані замовлення, по можливості автоматично відшкодовуються за допомогою вихідного Способу оплати.

Якщо на момент, коли GoDaddy отримає підтвердження платежу від ПМП (через свою платіжну систему), (i) Послуги (включно з доменними іменами) уже не будуть доступні в продажу, (ii) у наших системах уже буде анульовано замовлення, яке очікує на завершення, або (iii) сума в підтвердженні платежу не збігатиметься з указаною сумою замовлення, яке очікує на завершення (у доларах), і в результаті за покупку буде переплачено чи недоплачено, GoDaddy може автоматично направити часткове відшкодування (у випадку переплати) або повне відшкодування (у випадку недоплати) на ваше Джерело фінансування. Якщо ПМП (або його відповідна платіжна система) установлює будь-які компенсаційні обмеження, GoDaddy залишає за собою право направляти відшкодування на баланс кредиту в крамниці або у вигляді банківського переказу коштів, якщо платіжна система не може повернути відшкодування за допомогою Способу оплати. У випадку отримання повного відшкодування вам необхідно буде розпочати процес оформлення покупки знову. Ви погоджуєтесь, що ПМП залишає за собою право не відшкодовувати збори ПМП, пов’язані з компенсацією операції. Відповідно, Збори ПМП не буде враховано в направленій GoDaddy сумі відшкодування, якщо не вказано інше.

Компанія GoDaddy пропонує SEPA Direct Debit (далі – "SEPA") як спосіб оплати для клієнтів, які проживають у Німеччині. Якщо ви вирішите використовувати SEPA як спосіб оплати, ви надаєте право компанії GoDaddy й Adyen (нашому постачальнику послуг) надсилати у ваш банк інструкції з дебетування рахунку. Погоджуючись із цими умовами, ви вповноважуєте компанію GoDaddy збирати всі відповідні платежі, що виникають у зв’язку з цією Угодою. Цей дозвіл також застосовується до будь-якого нового банківського рахунку, який ви використовуєте для покупок у GoDaddy. Ми повідомимо вас про дату прямого дебетування протягом розумного строку (далі – "попереднє сповіщення"). Це попереднє сповіщення буде надіслано вам на адресу електронної пошти принаймні за 1 (один) робочий день до стягнення коштів. Ви несете відповідальність за те, щоб на вашому рахунку було достатньо коштів для покриття дебетових платежів. Ви також погоджуєтеся компенсувати компанії GoDaddy будь-які збитки, які можуть виникнути, якщо ваша фінансова установа утримує платежі від компанії GoDaddy з будь-яких причин.

Е) КРЕДИТНИЙ ЗАЛИШОК НА РАХУНКУ В КРАМНИЦІ

Якщо на вашому рахунку в крамниці є кредитний залишок: (1) ви можете використовувати доступний кредитний залишок для будь-яких покупок у майбутньому у своєму Обліковому записі та (2) ви дозволяєте GoDaddy використовувати доступний кредитний залишок для оплати непогашених адміністративних зборів, повернень платежів або інших комісій, пов’язаних із вашим Обліковим записом. У разі неможливості успішного зняття оплати компанією GoDaddy за допомогою Способу оплати, пов’язаного з певною Послугою у вашому обліковому записі, чи за допомогою резервних Способів оплати під час поновлення Послуги компанія GoDaddy може використати будь-який доступний кредитний залишок у крамниці, якщо його достатньо для покриття вартості всієї транзакції. Незалежно від суми доступного кредитного залишку в крамниці на вашому рахунку компанія GoDaddy не несе відповідальності за втрату продуктів у результаті неспроможності зняти кошти вибраним Способом оплати чи списати їх із кредиту в крамниці. Кредити в крамниці пропонуються у валюті, вибраній у кошику на момент здійснення покупки (чи подовження). Якщо у вас кілька кредитних рахунків у крамниці, вони оброблятимуться відповідно до їх давності, тобто спочатку буде використано найстаріший. Якщо для завершення покупки чи подовження ліцензії не вистачає коштів, здійснюється конвертування кредитних коштів у валюті, не вибраній в Обліковому записі, з використанням щоденного курсу обміну GoDaddy залежно від давності кредиту (від найдавніших до нещодавніх), поки (i) не назбирається достатньо коштів для завершення операції або (ii) залишок на вашому рахунку дорівнюватиме нулю. Ви розумієте й погоджуєтесь, що в момент конвертації GoDaddy може стягнути з вас додатковий адміністративний збір.

Ви можете в будь-який час перевірити кредитний залишок у крамниці, перейшовши на сторінку облікового запису на веб-сайті GoDaddy. Ви визнаєте, що кредитний залишок у крамниці не можна переказувати, а можна використовувати лише в Обліковому записі, через який ці кошти було отримано. Строк дії цих коштів може бути обмежено. Термін дії безкоштовних кредитів у крамниці завершується через два роки після їх надання. Ви погоджуєтесь і визнаєте, що кредитний залишок коштів у крамниці буде втрачено, якщо GoDaddy припинить дію вашого Облікового запису.

Ви також визнаєте, що кошти на балансі вашого кредиту в крамниці перебувають у віданні GoDaddy. На них не нараховуватимуться проценти на вашу користь. Якщо ж певні проценти нарахуються, ви визнаєте, що компанія GoDaddy уповноважена отримувати та зберігати такі кошти для покриття витрат, пов’язаних з обслуговуванням кредитного рахунку в крамниці.

Є) ПРИДБАННЯ ПРОСТРОЧЕНИХ ДОМЕННИХ ІМЕН

У випадку придбання прострочених доменних імен через ваш обліковий запис ви погоджуєтесь, що протягом 48 (сорока восьми) годин після закриття аукціону повинні сплатити суму прийнятої заявки, збір за подовження реєстрації на 1 (один) рік (з моменту завершення попереднього реєстраційного періоду домену) або збір за перенесення, а також збір ICANN (за потреби). В іншому разі кошти буде стягнуто за допомогою будь-якого дійсного способу оплати, вибраного в обліковому записі, на третій день після закриття аукціону. Якщо ми не зможемо отримати оплату, ви можете втратити права на придбання доменного імені.


14. ДОДАТКОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПРАВА

GoDaddy прямо залишає за собою право скасовувати, припиняти, призупиняти, блокувати чи модифікувати доступ (або можливості керування) для будь-якого Облікового запису або Послуг (включно з правом скасовувати чи переносити реєстрацію доменного імені) і відмовляти в них із будь-якої причини (які на свій цілковитий і виключний розсуд визначає компанія GoDaddy), зокрема: (i) для усунення помилок, яких GoDaddy може припуститися під час пропонування чи надання будь-яких Послуг (включно з реєстрацією будь-яких доменних імен); (ii) для захисту цілісності та стабільності реєстру або реєстратора доменних імен, а також усунення спричинених ним помилок; (iii) для виявлення випадків шахрайства й порушення експлуатації, а також для впровадження профілактичних заходів; (iv) для виконання припису суду щодо вас і (або) вашого доменного імені чи веб-сайту, а також відповідних норм, правил і положень місцевого, державного, національного й міжнародного законодавства; (v) для виконання правових приписів, зокрема забезпечення виклику до суду повісткою; (vi) для дотримання процедури вирішення суперечок; (vii) для захисту від судового позову чи можливого судового позову, незалежно від того, наскільки вони обґрунтовані; (viii) для уникнення цивільної чи кримінальної відповідальності з боку компанії GoDaddy, її директорів, керівного складу, рядових працівників і агентів, а також компаньйонів GoDaddy, зокрема в тих випадках, коли ви подали позов або повідомили про таку ймовірність GoDaddy; або (ix) щоб відповісти на надмірну кількість скарг, що стосуються тою чи іншою мірою вашого Облікового запису, доменних імен або вмісту вашого веб-сайту та що можуть зашкодити бізнесу, операціям, репутації та акціонерам компанії GoDaddy.

GoDaddy прямо залишає за собою право перевіряти кожний Обліковий запис на предмет надлишкового використання пам’яті та пропускних можливостей, а також установлювати додаткові збори для тих Облікових записів, які перевищують дозволений ліміт, або припиняти дію таких Облікових записів.

GoDaddy прямо залишає за собою право без попередження припинити надавати вам будь-які Послуги, якщо ви набридаєте чи погрожуєте компанії GoDaddy й/або будь-якому зі співробітників GoDaddy. Такі випадки оцінюються на виключний розсуд GoDaddy.

GoDaddy Вміст. Окрім Вмісту користувача, вміст цього Сайту й Послуг, зокрема текстові матеріали, програмне забезпечення, сценарії, вихідний код, API, графіки, фотографії, звуковий супровід, музика, відео, інтерактивні функції, а також товарні знаки, знаки обслуговування й емблеми, що в них містяться (GoDaddy Вміст), тощо, належить GoDaddy, або компанія має права на його використання протягом необмеженого строку й цей вміст захищений нормами правової охорони товарних знаків, авторського права й/або патентного права в Сполучених Штатах Америки й інших країнах, а також є об’єктом права інтелектуальної власності відповідно до законодавства Сполучених Штатів та інших країн. GoDaddy Вміст пропонується вам "як є", "за наявності" й "з усіма помилками" лише для ознайомлення та особистого, некомерційного користування, і його не можна завантажувати, копіювати, відтворювати, розповсюджувати, передавати, транслювати, демонструвати, продавати, надавати ліцензію на використання чи будь-яким іншим чином використовувати в будь-яких цілях без попередньої прямої письмової згоди GoDaddy. Ця Угода не надає жодних прав або ліцензій, які є об’єктами захисту авторського чи патентного права, права товарних знаків або інших майнових прав. GoDaddy залишає за собою всі права, які не були прямо надані щодо Вмісту GoDaddy, цього Сайту й Послуг, і ця Угода не передає у володіння жодне з цих прав.


15. БОРОТЬБА ЗІ СПАМОМ; ОЦІННА НЕУСТОЙКА


Боротьба зі спамом. Розсилати спам суворо заборонено. Ми перевіряємо весь трафік, який проходить через наші веб-сервери, на наявність ознак розсилки спаму, а також реєструємо заяви про несанкціоновані розсилки в центрі скарг про спам. Крім того, ми ретельно перевіряємо клієнтів, яких підозрюємо у використанні наших продуктів і послуг для розсилання спаму. Якщо ми виявляємо проблему зі спамом, то вживаємо необхідних заходів для вирішення ситуації.

Ми визначаємо спам як небажані рекламні електронні листи (UCE), небажані масові розсилки (UBE) або небажані факсимільні повідомлення (Fax), надіслані одержувачам електронною поштою чи факсом як матеріали рекламного або будь-якого іншого характеру, якщо одержувач попередньо не давав письмової підтвердженої згоди на отримання таких повідомлень. До спаму належать, зокрема, такі повідомлення:

 1. Повідомлення електронної пошти
 2. Повідомлення групи новин
 3. Системні повідомлення Windows
 4. Спливаючі повідомлення (також відомі як повідомлення рекламних або шпигунських програм)
 5. Миттєві повідомлення (через AOL, MSN, Yahoo або інші програми надсилання миттєвих повідомлень)
 6. Реклама в онлайн-чатах
 7. Дописи в гостьовій книзі або на форумі веб-сайту
 8. Факсимільні надокучання
 9. Текстові повідомлення/SMS-повідомлення

Ми суворо забороняємо використовувати наші сервери й послуги в цілях, описаних вище. Щоб мати право користуватися нашими продуктами й послугами, ви повинні дотримуватися як усіх застосовних законів і постанов включно із Законом "Про боротьбу зі спамом" 2003 р. та Законом "Про захист споживачів послуг телефонного зв’язку", так і положень цієї політики боротьби зі спамом. Комерційну рекламу й/або масові розсилки електронною поштою чи факсом можна надсилати лише тим адресатам, які прямо дали на це дозвіл. У повідомленнях має бути вказано правильну зворотну адресу й адресу для відповіді, адресу фактичного місцезнаходження відправника, а в нижньому колонтитулі електронного листа чи факсимільного повідомлення – інформацію про те, як відмовитися від розсилки. Можливо, за нашим запитом вам необхідно буде надати беззаперечні докази того, що користувач дозволив вам надсилати повідомлення на його адресу електронної пошти чи номер факсу.

Якщо ми виявимо, що відповідний обліковий запис, продукти або послуги використовуються для розсилання спаму, то повторно переспрямуємо, призупинимо або скасуємо обліковий запис, хостинг веб-сайту, реєстрацію домену, поштові скриньки або інші відповідні продукти чи послуги. У такому випадку на наш розсуд ми можемо вимагати від вас надання запевнення електронною поштою в тому, що ви припиняєте розсилати спам особисто або від свого імені. Крім того, ви будете зобов’язані внести плату за відновлення роботи сайту, поштових скриньок та/або послуг, яка не підлягає відшкодуванню.

Ми закликаємо всіх клієнтів і одержувачів електронних листів, пов’язаних із нашими продуктами й послугами, повідомляти про можливі випадки розсилання спаму. Про порушення можна повідомити електронним листом або в нашому Центрі скарг на спам у мережі Інтернет. Інтернет: повідомлення про порушення.

Оцінна неустойка. Ви погоджуєтеся, що ми можемо на свій цілковитий і виключний розсуд негайно припинити дію будь-якого Облікового запису, якщо, як ми вважаємо, з нього відбувається передача спаму чи несанкціонована масова розсилка або цей Обліковий запис іншим чином пов’язаний із такими діями. Крім того, якщо не можна встановити точний розмір фактичних збитків, ви погоджуєтеся сплатити нам оцінну неустойку в розмірі 1,00 $ за кожне з повідомлень зі спамом чи небажаних масових повідомлень електронної пошти, надісланих із вашого Облікового запису або пов’язані з ним будь-яким іншим чином.


16. ПОЗОВИ ПРО ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ І/АБО ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЗНАК


GoDaddy підтримує захист об’єктів інтелектуальної власності. Якщо ви хочете подати (i) позов про порушення прав на торговельний знак, якщо права на дійсний зареєстрований торговельний знак або знак обслуговування належать саме вам, або (ii) позов про порушення авторських прав на матеріали, якщо автентичні авторські права на ці матеріали належать саме вам, перегляньте Політику GoDaddy щодо торговельних знаків і/або порушення авторського права, про яку згадувалося вище. Цю політику ви можете знайти тут.


17. ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ ТРЕТІХ СТОРІН


Цей Сайт і пропоновані на ньому Послуги можуть містити посилання на сторонні веб-сайти, які не належать компанії GoDaddy та не контролюються нею. GoDaddy не несе відповідальності за вміст, умови й положення, політику конфіденційності та принципи роботи сторонніх веб-сайтів. Крім того, GoDaddy не перевіряє та не змінює вміст сторонніх сайтів. Користуючись цим Сайтом або пропонованими на ньому Послугами, ви тим самим прямо звільняєте GoDaddy від будь-якої відповідальності, яка може настати внаслідок використання вами сторонніх веб-сайтів. Тому GoDaddy рекомендує бути обережними, коли ви залишаєте цей Сайт або пропоновані на ньому Послуги, і переглядати умови й положення, політику конфіденційності й інші регулятивні документи кожного стороннього веб-сайту, який ви відвідуєте.


18. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ЗАПЕВНЕНЬ І ГАРАНТІЙ

ВИ ОКРЕМО ПОГОДЖУЄТЕСЬ І ВИЗНАЄТЕ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦЕЙ САЙТ І ПРОПОНОВАНІ НА НЬОМУ ПОСЛУГИ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК, А ТАКОЖ ЩО ЦЕЙ САЙТ І ПРОПОНОВАНІ НА НЬОМУ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є", "ЗА НАЯВНОСТІ" Й "З УСІМА ПОМИЛКАМИ". GoDaddy, ЇЇ КЕРІВНИКИ, ДИРЕКТОРИ, ПРАЦІВНИКИ, АГЕНТИ ТА ВСІ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ НЕ БЕРУТЬ НА СЕБЕ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ АБО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ, ЗОКРЕМА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛУ, ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ І ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН. GoDaddy, ЇЇ КЕРІВНИКИ, ДИРЕКТОРИ, ПРАЦІВНИКИ Й АГЕНТИ НЕ ВИСТУПАЮТЬ ІЗ ЗАПЕВНЕННЯМИ ЧИ ГАРАНТІЯМИ ЩОДО (I) ДОСТОВІРНОСТІ, ПОВНОТИ АБО ВМІСТУ ДАНОГО САЙТУ, (II) ДОСТОВІРНОСТІ, ПОВНОТИ АБО ВМІСТУ БУДЬ-ЯКИХ САЙТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЦИМ САЙТОМ (ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ ЧИ БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ), І/АБО (III) ПОСЛУГ, ПРОПОНОВАНИХ НА ЦЬОМУ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ САЙТАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЦИМ САЙТОМ (ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ ЧИ БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ), І ПРИ ЦЬОМУ GoDaddy НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЖОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ АБО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВСЕ ВИКЛАДЕНЕ ВИЩЕ.

КРІМ ТОГО, ВИ ОКРЕМО ПОГОДЖУЄТЕСЬ І ВИЗНАЄТЕ, ЩО ІНФОРМАЦІЯ АБО РЕКОМЕНДАЦІЯ (УСНА ЧИ ПИСЬМОВА), ЯКА НАДІЙШЛА ВІД GoDaddy, ЇЇ КЕРІВНИКІВ, ДИРЕКТОРІВ, ПРАЦІВНИКІВ АБО АГЕНТІВ (ЗОКРЕМА ВІД ЦЕНТРУ ТЕЛЕФОННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ) І СТОРОННІХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ, (I) НЕ Є КОНСУЛЬТАЦІЄЮ З ЮРИДИЧНИХ АБО ПРАВОВИХ ПИТАНЬ І (II) НЕ НАДАЄ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЦЬОГО САЙТУ АБО ПРОПОНОВАНИХ НА НЬОМУ ПОСЛУГ, ТОМУ КОРИСТУВАЧІ НЕ ПОВИННІ ПОКЛАДАТИСЯ НА БУДЬ-ЯКУ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ АБО РЕКОМЕНДАЦІЮ.

УКАЗАНА ВИЩЕ ВІДМОВА ВІД ЗАПЕВНЕНЬ І ГАРАНТІЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В УСІХ ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЧИННОЮ ПІСЛЯ АНУЛЮВАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ЇЇ ДІЇ ЧИ ПРИПИНЕННЯ ВАШОГО КОРИСТУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ АБО ПОСЛУГАМИ, ПРОПОНОВАНИМИ НА САЙТІ.


19. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ КОМПАНІЯ GoDaddy, ЇЇ КЕРІВНИКИ, ДИРЕКТОРИ, ПРАЦІВНИКИ, АГЕНТИ, А ТАКОЖ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ ЧИ БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ФІЗИЧНОЮ АБО ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ФАКТИЧНІ, ШТРАФНІ АБО НАСЛІДКОВІ ЗБИТКИ ВКЛЮЧНО ЗІ СПРИЧИНЕНИМИ (I) ДОСТОВІРНІСТЮ, ПОВНОТОЮ АБО ВМІСТОМ ЦЬОГО САЙТУ; (II) ДОСТОВІРНІСТЮ, ПОВНОТОЮ АБО ВМІСТОМ БУДЬ-ЯКИХ САЙТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЦИМ САЙТОМ (ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ ЧИ БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ); (III) ПОСЛУГАМИ, ПРОПОНОВАНИМИ НА ЦЬОМУ САЙТІ АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ САЙТАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЦИМ САЙТОМ (ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ ЧИ БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ), (IV) БУДЬ-ЯКОЮ ШКОДОЮ, ЗАВДАНОЮ ОСОБІ АБО МАЙНУ; (V) БУДЬ-ЯКИМИ ДІЯМИ ТРЕТІХ СТОРІН; (VI) БУДЬ-ЯКИМИ ВИПАДКАМИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО НАШИХ СЕРВЕРІВ І/АБО ЧАСТИНИ ЧИ ВСЬОГО ВМІСТУ, ОСОБИСТИХ ДАНИХ, ФІНАНСОВОЇ АБО БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ Й ДАНИХ, ЯКІ ТАМ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ, А ТАКОЖ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВКАЗАНИХ ДАНИХ АБО НАШИХ СЕРВЕРІВ; (VII) БУДЬ-ЯКИМИ ЗБОЯМИ ЧИ ЗУПИНКАМИ В РОБОТІ ПОСЛУГ, ЯКІ ПІД’ЄДНАНІ ДО ЦЬОГО САЙТУ АБО ІНШИХ САЙТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЦИМ (ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ ЧИ БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ); (VIII) БУДЬ-ЯКИМИ КОМП’ЮТЕРНИМИ ВІРУСАМИ, ХРОБАКАМИ, ЖУКАМИ, ТРОЯНСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ ТА ПОДІБНИМИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОТРАПЛЯТИ НА ЦЕЙ САЙТ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ САЙТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ (ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ ЧИ БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ), АБО РОЗПОВСЮДЖУВАТИСЯ З НИХ; (IX) БУДЬ-ЯКИМ ВМІСТОМ КОРИСТУВАЧА ЧИ МАТЕРІАЛАМИ НАКЛЕПНИЦЬКОГО, ДРАТІВЛИВОГО, ОБРАЗЛИВОГО, НЕПРИСТОЙНОГО АБО ПОРНОГРАФІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, МАТЕРІАЛАМИ КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ, ШКІДЛИВИМИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЧИ БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ КАТЕГОРІЇ СУСПІЛЬСТВА З ОСОБЛИВИМ ЗАХИСТОМ, А ТАКОЖ ІНШИМ НЕПРИЙНЯТНИМ ВМІСТОМ; І/АБО (X) БУДЬ-ЯКИМИ ВТРАТАМИ ЧИ ЗБИТКАМИ, ЗАВДАНИМИ ВНАСЛІДОК ВАШОГО КОРИСТУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ АБО ПРОПОНОВАНИМИ НА НЬОМУ ПОСЛУГАМИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ОБУМОВЛЕНО ЦЕ ГАРАНТІЄЮ, ДОГОВОРОМ, ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ АБО ПЕРЕДБАЧЕНО ІНШИМИ ПРАВОВИМИ НОРМАМИ ЧИ ПРАВОМ СПРАВЕДЛИВОСТІ, І ВІД ТОГО, ЧИ ПОВІДОМЛЕНО КОМПАНІЮ GoDaddy ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ Й ПОГОДЖУЄТЕСЬ ІЗ ТИМ, ЩО ЗАГАЛЬНЕ ГРОШОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМПАНІЇ GoDaddy НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 10 000,00 $ ДОЛАРІВ США.
УКАЗАНЕ ВИЩЕ ДОГОВІРНЕ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В УСІХ ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЧИННИМ ПІСЛЯ АНУЛЮВАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ЇЇ ДІЇ ЧИ ПРИПИНЕННЯ ВАШОГО КОРИСТУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ АБО ПОСЛУГАМИ, ПРОПОНОВАНИМИ НА САЙТІ.


20. ГАРАНТІЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ


Ви погоджуєтеся гарантувати захист компанії GoDaddy та її директорів, керівного складу, рядових працівників, агентів і сторонніх постачальників послуг від будь-якої відповідальності, усіх позовів, вимог, збитків, утрат, витрат, шкоди будь-якого характеру (включно з прийнятними юридичними витратами й видатками), які було накладено на компанію GoDaddy або яких вона зазнала прямо чи непрямо через (i) відвідування й використання вами цього Сайту та пропонованих на ньому Послуг, (ii) порушення вами будь-якої умови цієї Угоди, положення політики або угод, включених у цей документ, і/або (iii) порушення вами будь-якого права третьої сторони, зокрема права на об’єкти інтелектуальної власності, майнового права тощо. Зобов’язання щодо відшкодування збитків, викладені в цьому розділі, залишаються чинними й після анулювання цієї Угоди, завершення терміну її дії чи припинення вашого користування цим Сайтом або Послугами, пропонованими на Сайті.


21. ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ МІСЦЕВОГО ЗАКОНОДАВСТВА


GoDaddy не надає жодних заяв або гарантій щодо того, що розміщений на цьому Сайті вміст і пропоновані на Сайті Послуги відповідають вимогам кожної країни чи юрисдикції та що в тих країнах і юрисдикціях, де цей вміст вважається незаконним або забороненим, можна отримати доступ на цей Сайт або до цих Послуг. Працюючи з цим Сайтом або пропонованими на ньому Послугами, користувачі тим самим зобов’язуються дотримуватися всіх законів, правил і постанов місцевого законодавства.


22. СУПЕРЕЧКИ, ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ГРУПОВИХ ПОЗОВІВ ТА ГРУПОВОГО АРБІТРАЖУ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ РОЗДІЛ. ДОТРИМУЙТЕСЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЙ, ЩОБ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ПОЛОЖЕНЬ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ВИРІШУВАТИ СУПЕРЕЧКИ ПРОВЕДЕННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

А. Суперечки. Умови, наведені в цьому розділі, застосовуються до всіх Суперечок між вами та компанією GoDaddy, за винятком тих, які регулюються згаданою вище Єдиною політикою вирішення суперечок про доменні імена, з якою можна ознайомитися тут. У цьому розділі термін "Суперечка" означає будь-яку суперечку, скаргу або позов, що стали наслідком конфлікту між вами та компанією GoDaddy через будь-які Послуги чи Продукти GoDaddy, веб-сайти GoDaddy, ці Умови або будь-яку іншу операцію за вашою участю та участю GoDaddy. Такі суперечки, скарги чи позови мають витікати з договору, гарантії, умисного введення в оману, шахрайства, правопорушення, навмисного правопорушення, статуту, положення, постанови або законодавства чи іншої правової теорії. Цей термін має тлумачитися в найширшому сенсі, який дозволено законом. ВИ ТА КОМПАНІЯ GoDaddy ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ТЕРМІН "СУПЕРЕЧКА", ВИЗНАЧЕНИЙ У ЦИХ УМОВАХ, НЕ ВКЛЮЧАЄ ЖОДНУ СКАРГУ АБО ПІДСТАВУ ДЛЯ ПОЗОВУ ВІД ВАШОГО ІМЕНІ АБО ІМЕНІ КОМПАНІЇ GoDaddy, НАЦІЛЕНУ НА (I) НЕЗАКОННЕ ПРИВЛАСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ, (II) ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ, (III) ПОРУШЕННЯ АБО НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ І (IV) ПОРУШЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ. Крім того, незважаючи на інші положення в цих Умовах, ви погоджуєтеся, що суд, а не арбітр, вирішуватиме, чи скарга підпадає під один із цих чотирьох винятків.

Б. Обов’язковий арбітраж. Ви та компанія GoDaddy також погоджуєтеся з такими положеннями: (i) усі суперечки між сторонами розглядатимуться відповідно до положень цих Умов; (ii) ці умови документально фіксують операції торгівлі між штатами; (iii) Федеральний закон про арбітраж (капітул 9 Кодексу законів США, розділ 1 і наступні) регулює тлумачення та виконання цього розділу; (iv) положення цього розділу діятимуть після припинення дії цих Умов. ЗГОДА НА АРБІТРАЖНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВИ ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ ВІД ПРАВА НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЗА УЧАСТЮ СУДДІ АБО ПРИСЯЖНИХ І ВАШІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОСКАРЖЕННЯ ОБМЕЖЕНО. Арбітр може присудити відшкодування ваших збитків у тому ж обсязі, що й засідання суду в належній юрисдикції, керуючись положеннями Обмеження відповідальності, викладеними в розділі 19 цієї Угоди. Арбітр може призначити деклараторний захист або судову заборону тільки на користь фізичної особи, яка цього потребує, і тільки в межах, необхідних для надання засобу судового захисту, що обґрунтовано особистою претензією цієї особи. Крім того, у деяких випадках арбітражні витрати можуть перевищувати витрати на судові розгляди, а право на відкриття інформації в арбітражі може бути більш обмеженим, ніж у суді. Рішення арбітра є остаточним і підлягає виконанню будь-яким судом, юрисдикція якого поширюється на всі сторони суперечки.

В. Суди для дрібних скарг. Незважаючи на вищезазначене, ви можете самостійно звертатися до суду для дрібних скарг у своєму штаті або місті, якщо справа належить до юрисдикції цього суду й розглядається тільки в цьому суді.

Г. Повідомлення про суперечку. У разі виникнення суперечки ви або компанія GoDaddy повинні спочатку надіслати іншій стороні повідомлення про суперечку, яка має включати в себе письмову заяву, що містить ім’я, адресу та контактні дані сторони, що надсилає повідомлення, факти, які стали підставою для суперечки, і очікуване відшкодування (далі – "Повідомлення про суперечку"). Повідомлення про суперечку необхідно надсилати компанії GoDaddy на цю адресу: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (далі – "Адреса для повідомлення компанії GoDaddy про суперечку"). Повідомлення про суперечку буде надіслано вам рекомендованим листом на найактуальнішу поштову адресу, яка є в наших записах про вас. Якщо компанія GoDaddy та ви не досягнете згоди щодо врегулювання суперечки протягом шістдесяти (60) днів після отримання Повідомлення про суперечку, ви або компанія GoDaddy можете почати арбітражне провадження відповідно до положень цього розділу. Після надсилання й отримання Повідомлення про суперечку кожна зі сторін погоджується сумлінно діяти, щоб урегулювати суперечку до початку арбітражного провадження.

Ґ. ВІДМОВА ВІД ГРУПОВИХ ПОЗОВІВ І ГРУПОВОГО АРБІТРАЖУ. ВИ ТА КОМПАНІЯ GoDaddy ПОГОДЖУЄТЕСЬ, ЩО КОЖНА СТОРОНА МОЖЕ ПОДАВАТИ ПОЗОВИ ПРОТИ ІНШОЇ СТОРОНИ ТІЛЬКИ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ, А НЕ ЯК ІНІЦІАТОР АБО УЧАСНИК ГРУПОВОГО ЧИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ПОЗОВУ, ЩО ВКЛЮЧАЄ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, ФЕДЕРАЛЬНІ ГРУПОВІ ПОЗОВИ, ГРУПОВІ ПОЗОВИ НА РІВНІ ШТАТУ АБО ГРУПОВІ АРБІТРАЖНІ ПРОВАДЖЕННЯ. НІ ВИ, НІ КОМПАНІЯ GoDaddy НЕ БУДУТЬ ДОМАГАТИСЯ РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧКИ ЯК ГРУПОВОГО ПОЗОВУ, ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ В ПРИВАТНОМУ ПОРЯДКУ, АБО В МЕЖАХ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ПРОВАДЖЕННЯ, У ЯКОМУ ІНША СТОРОНА МАЄ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ФУНКЦІЇ АБО ПРОПОНУЄ ВИСТУПАТИ З ТАКИМИ ФУНКЦІЯМИ. ЖОДНІ АРБІТРАЖНІ АБО ІНШІ ПРОВАДЖЕННЯ НЕ МОЖУТЬ ПОЄДНУВАТИСЯ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН, ЯКИХ ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ.

Д. Арбітражна процедура. Якщо одна зі сторін прийме рішення почати арбітражне провадження, керуватиме ним Американська арбітражна асоціація (далі — «AAA») відповідно до Правил споживчого арбітражу AAA (далі — «Правила AAA») і правил, викладених у цих Умовах. Однак ААА не може керувати арбітражними провадженнями з кількома позивачами чи групою позивачів, оскільки сторони домовилися про допустимість подання лише індивідуальних позовів. З правилами AAA можна ознайомитися на сайті www.adr.org або зателефонувавши за номером 1-800-778-7879. У разі виникнення суперечності між правилами ААА і правилами, викладеними в цих Умовах, останні мають пріоритет. Під час арбітражного провадження можна використовувати будь-які засоби правого захисту, доступні відповідно до федеральних чи місцевих законів або законів штату, з огляду на положення Обмеження відповідальності, викладені в розділі 19 цієї Угоди. Усі суперечки мають вирішуватись одним нейтральним арбітром, і обидві сторони повинні мати обґрунтовану можливість брати участь у виборі арбітра. Арбітр повинен діяти згідно з цими Умовами. Арбітр, а не федеральний чи місцевий суд або суд штату чи установа, має виняткове право вирішувати всі суперечки, пов’язані з тлумаченням, застосовністю, законною силою або структурою цих Умов, зокрема розглядати будь-які заяви щодо визнання недійсними всіх або окремих положень цих Умов. Арбітр також має виняткове право керуватися власною компетенцією, зокрема в разі появи будь-яких заперечень існування, сфери застосування чи дійсності арбітражної угоди або можливості арбітражного розгляду будь-якого позову чи зустрічного позову. Незважаючи на це широке делегування повноважень арбітрові, суд може вирішувати вузьке питання стосовно того, чи скарга або підстава для позову орієнтовані на (i) незаконне привласнення комерційної таємниці, (ii) порушення патентних прав, (iii) порушення або неправильне використання авторських прав і (iv) порушення політики захисту торговельної марки чи обмеження прав на торговельну марку, які виключено з визначення терміну «Суперечка», як зазначено вище. Арбітр має бути вповноважений призначати будь-яке відшкодування, яке можна було б отримати в суді за законом або за правом справедливості. Рішення арбітра має бути обов’язковим для виконання всіма сторонами й може бути внесене як судове рішення до будь-якого суду компетентної юрисдикції. Арбітражні слухання можуть проводитися в телефонному режимі. Арбітражні слухання, які не проводяться в телефонному режимі, мають проходити відносно недалеко від вашого основного місця проживання (чи діяльності – для малих підприємств) або в окрузі Марікопа, штат Аризона, на ваш вибір.

Е. Ініціювання арбітражного провадження. Якщо ви або компанія GoDaddy вирішите розглянути суперечку в рамках арбітражного провадження, ви погоджуєтеся дотримуватися такої процедури:

i) Написати арбітражну вимогу. Вимога має включати в себе опис претензій і суму збитків, які має бути відшкодовано. Приклад арбітражної вимоги див. тут: www.adr.org (далі – "Арбітражна вимога: правила споживчого арбітражу").

ii) Надіслати поштою копію арбітражної вимоги до AAA на адресу: American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043.

iii) Надіслати одну копію арбітражної вимоги іншій стороні на ту ж адресу, на яку надсилається Повідомлення про суперечку, або на іншу адресу, узгоджену сторонами.

Є. Формат слухання. У всіх форматах слухання арбітр виносить письмове рішення, яке пояснює основні результати й висновки, на яких воно ґрунтується (якщо такі є). Під час арбітражного розгляду суму відшкодування, яку для врегулювання запропонували ви або компанія GoDaddy, не може бути розкрито арбітру, доки він сам не визначить суму (якщо така є), на яку ви або компанія GoDaddy маєте право. Під час арбітражного розгляду може бути дозволено розкриття інформації, не захищеної привілеєм, або обмін нею, якщо вона стосується суперечки.

Ж. Арбітражні збори та виплати.

i) Суперечки на суму не більше 75 000,00 $. Компанія GoDaddy негайно відшкодує сплачене вами мито за подання заяви, а також збори й витрати, пов’язані із залученням ААА й арбітра. Якщо ви відхилите останню письмову пропозицію врегулювання, зроблену компанією GoDaddy до призначення арбітра (далі – "Остання письмова пропозиція GoDaddy") і суперечка пройде всю процедуру арбітражного розгляду до прийняття рішення (далі – "рішення"), відповідно до якого вам буде присуджено більшу суму, ніж зазначено в останній письмовій пропозиції компанії GoDaddy, компанія GoDaddy повинна буде: (i) заплатити більшу суму, визначену рішенням, або 1 000,00 $; (ii) у подвійному розмірі відшкодувати обґрунтований гонорар адвоката (якщо є) і (iii) компенсувати будь-які витрати (включно зі зборами та витратами, пов’язаними із залученням свідків-експертів), обґрунтовано нараховані адвокатом за проведення розслідування, підготовку до подання позову й захисту ваших інтересів у рамках арбітражного провадження. Якщо ви та компанія GoDaddy не узгодили суму зборів і витрат, її визначить арбітр.

ii) Суперечки на суму понад 75 000,00 $. Мито за подання заяви, а також збори й витрати, пов’язані із залученням ААА і арбітра, оплачуються згідно з Правилами ААА.

iii) Суперечки на будь-яку суму. Компанія GoDaddy вимагатиме повернення сплачених зборів і витрат, пов’язаних із залученням ААА і арбітра, а також відшкодованого вам мита за подання заяви, якщо арбітр назве ініційований вами арбітражний розгляд безпідставним або орієнтованим на досягнення неналежної мети. Якщо арбітражний розгляд ініційовано компанією GoDaddy, GoDaddy сплачуватиме мито за подання заяви, а також покриватиме збори й витрати, пов’язані із залученням ААА і арбітра. Компанія GoDaddy не вимагатиме від вас відшкодування гонорару адвоката та понесених ним витрат під час будь-якого арбітражного розгляду. Збори та витрати не включаються у визначену суму суперечки.

З. Позови або скарги мають бути подані протягом одного року. У межах, дозволених чинним законодавством, будь-який позов або скарга, на які поширюються положення цього розділу, мають бути подані протягом одного року для розгляду в суді дрібних скарг або в рамках арбітражного провадження. Період "один рік" починається з того моменту, коли позов або Повідомлення про суперечку могло бути подано. Якщо позов або скаргу не буде подано протягом одного року, у розгляді відповідної справи буде остаточно відмовлено.

И. 30-денний період відмови. ЯКЩО ВИ НЕ ХОЧЕТЕ ВИКОНУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО АРБІТРАЖУ, ВИКЛАДЕНІ В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ ЩОДО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ВИ ПОВИННІ ПОВІДОМИТИ ПРО ЦЕ КОМПАНІЮ GoDaddy ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ НА АДРЕСУ LEGALOPTOUT@godaddy.COM ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ ВІД ДАТИ, КОЛИ ВИ ПРИЙНЯЛИ ЦІ УМОВИ (ЯКЩО ТРИВАЛІШИЙ СТРОК НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ). У цьому електронному листі ви повинні вказати (а) своє ім’я, (б) прізвище, (в) адресу, (г) номер телефону та (ґ) номери облікових записів, а також зазначити таке: "Я хочу відмовитися від виконання положення щодо арбітражу, наведеного в Угоді про універсальні умови користування послугами компанії GoDaddy". Надавши інформацію зазначеним вище способом, ви відмовляєтеся від виконання положення щодо арбітражу, наведеного в Універсальних умовах користування компанії GoDaddy. Ваш запит на відмову буде дійсним, лише якщо ви надішлете його протягом тридцяти (30) днів після першого прийняття Універсальних умов користування. Якщо ви вирішите надіслати відмову відповідно до наведеної вище процедури, усі інші умови, що містяться в цьому документі, залишаються чинними, зокрема ті, що визначають яке законодавство застосовується та які суди можуть розглядати правові спори.

І. Поправки до цього розділу. Незважаючи на будь-які положення цієї Угоди, що можуть передбачати інше, ви та компанія GoDaddy погоджуєтеся, що, якщо в майбутньому компанія GoDaddy внесе будь-які поправки до цих Умов вирішення суперечок і відмови від групових позовів (крім зміни в адресі GoDaddy), компанія GoDaddy повідомить вас про них. Протягом тридцяти (30) днів із дати отримання відповідного повідомлення ви матимете можливість прямо відмовитися від прийняття будь-яких таких змін. Якщо ви прямо відмовитеся від будь-яких майбутніх змін, ви тим самим погодитеся вирішувати будь-які Суперечки з нами відповідно до положень цього розділу, наведених у поточних Умовах, без урахування будь-яких запропонованих поправок. Якщо ви прямо не відмовитеся від прийняття будь-яких майбутніх змін, вважатиметься, що ви згодні з ними.

Ї. Автономність положень. Якщо будь-яке положення в цьому розділі виявиться юридично недійсним, його має бути відокремлено від решти положень цих Умов, що залишаються повністю чинними. Зазначене вище не поширюється на заборону групових або представницьких позовів. Якщо заборона групових або представницьких позовів виявиться юридично недійсною, увесь цей розділ вважатиметься недійсним. Інакше положення цього розділу залишаються чинними навіть після припинення дії цих Умов.

Й. Ексклюзивне місце для розгляду інших суперечок. Компанія GoDaddy та ви погоджуєтеся, що будь-які скарги, виключені з положень щодо процедури вирішення суперечок і відмови від права на групові позови (усі позови, крім індивідуальних, поданих до судів для дрібних скарг) цього розділу, має бути подано тільки до Верховного суду в окрузі Марікопа, штат Аризона, або до Федерального окружного суду США штату Аризона. Таким чином кожна сторона остаточно й беззастережно погоджується підпорядковуватися виключній юрисдикції таких судів для розв’язання будь-якої такої суперечки. Ви також погоджуєтеся відмовитися від права на суд присяжних у рамках будь-яких правових дій і судових слухань.


23. НЕЗАТРЕБУВАНА ВЛАСНІСТЬ І ЗБІР ЗА НЕВИКОРИСТАННЯ


Пам’ятайте: якщо протягом трьох (3) років або більше з будь-якої причини на рахунку клієнта є залишок, який підлягає сплаті (позитивний залишок), а (i) GoDaddy не має змоги повернути цей залишок клієнту або (ii) GoDaddy надіслала чек на суму залишку, але клієнт не отримав за ним гроші, GoDaddy передасть такий залишок штату Аризона згідно із законодавством штату. Ви погоджуєтесь і визнаєте, що в указаних вище випадках (i) або (ii) GoDaddy має право вирахувати збір за невикористання рахунку розміром 25,00 $ або всього позитивного залишку на рахунку клієнта (залежно від того, що менше).


24. ПРАВОНАСТУПНИКИ


Ця Угода обов’язкова для виконання сторонами, їхніми спадкоємцями та правонаступниками, а також гарантує дотримання інтересів зазначених осіб.


25. ВІДСУТНІСТЬ ТРЕТІХ СТОРІН-БЕНЕФІЦІАРІВ


Жодне з положень цієї Угоди не можна трактувати як таке, що надає третім сторонам будь-які права чи вигоди.


26. ЕКСПОРТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО США


Цей Сайт і пропоновані на ньому Послуги регулюються нормами експортного законодавства, обмеженнями, постановами й адміністративними актами Міністерства торгівлі США, Управління з контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів (далі – "OFAC"), Державного департаменту й інших державних органів Сполучених Штатів (сукупно – "Експортне законодавство США"). Користувачам заборонено застосовувати Послуги, пропоновані на цьому Сайті, для збирання, зберігання й передачі будь-якої технічної інформації або даних, які є об’єктом регулювання Експортного законодавства США. Користувачам заборонено експортувати чи реекспортувати Послуги, пропоновані на цьому Сайті, або сприяти такому експорту чи реекспорту, якщо це порушує норми Експортного законодавства США. Жодну з пропонованих на цьому Сайті Послуг не можна завантажувати або іншим чином експортувати чи реекспортувати (i) до будь-якої країни (громадянам чи постійним мешканцям країни), на торгівлю з якою Сполучені Штати наклали ембарго, або (ii) будь-кому зі Списку громадян особливих категорій і заборонених осіб Міністерства фінансів, Списку виключених осіб Міністерства торгівлі США та будь-яких інших переліків заборонених сторін згідно з Експортним законодавством США. Користуючись цим Сайтом і пропонованими на ньому Послугами, ви погоджуєтеся з усім викладеним вище, заявляєте й гарантуєте, що ви не є громадянином або постійним мешканцем жодної із заборонених країн, не перебуваєте на її території чи під її контролем, а також погоджуєтеся дотримуватись усіх норм Експортного законодавства США (включно з нормативними актами про передбачуваний експорт і передбачуваний реекспорт, а також антибойкотними постановами). Працюючи з цим Сайтом або пропонованими на ньому Послугами з інших країн чи юрисдикцій, ви робите це з власної ініціативи й несете відповідальність за дотримання внутрішнього законодавства відповідної юрисдикції в обсязі, у якому воно застосовне та не суперечить нормам Експортного законодавства США. Якщо норми відповідного внутрішнього законодавства суперечать нормам Експортного законодавства США, ви не маєте права використовувати цей Сайт або пропоновані на ньому Послуги. Зобов'язання, викладені в цьому розділі, залишаються чинними навіть після припинення дії або завершення строку дії цієї Угоди або використання вами цього сайту чи пропонованих на ньому Послуг.


27. НАЗВИ ТА ЗАГОЛОВКИ; НЕЗАЛЕЖНІ ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ; АВТОНОМНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ


Назви й заголовки в цій Угоді призначені виключно для зручності та полегшення орієнтації в тексті. Їх у жодному разі не можна використовувати для тлумачення або інтерпретації домовленостей між сторонами, викладених у цьому документі. Кожне положення та домовленість цієї Угоди слід тлумачити як окреме та незалежне положення або погодження. Якщо суд компетентної юрисдикції визнає будь-яке положення (або частину положення) цієї Угоди незаконним, недійсним або таким, що не має юридичної сили, інші положення (або частини положень) цієї Угоди залишатимуться дійсними й мають виконуватися в найповнішому обсязі, дозволеному законом.


КОНТАКТНІ ДАНІ

Якщо у вас виникнуть запитання про цю Угоду, надішліть нам листа електронною або звичайною поштою на адресу:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com