GoDaddy

Угода про шифрування електронної пошти

Дата останнього перегляду: 2 лютого 2016 р.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ УГОДУ. ВОНА МІСТИТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАШІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАХИСТУ.

1. ОГЛЯД

Ця Угода з компанією GoDaddy про шифрування електронної пошти (далі –"Угода") укладається між компанією GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") і вами та набуває чинності з дня її прийняття в електронному вигляді.  У цій Угоді викладено умови й положення вашого використання послуг компанії GoDaddy з шифрування електронної пошти (далі – "Шифрування електронної пошти" або "Послуги").

Приймаючи електронну версію цієї Угоди, ви тим самим підтверджуєте, що прочитали й зрозуміли її, та погоджуєтесь і визнаєте, що зобов’язані дотримуватися положень цієї Угоди, (i) Універсальних умов користування GoDaddy, (ii) обмежень планів, заяв про відмову від відповідальності за продукти та інших обмежень, наведених на цільовій сторінці послуги Шифрування електронної пошти на веб-сайті компанії GoDaddy (далі – "Сайт"). Документи (i) і (ii) включено в цю Угоду за допомогою посилання.    

Терміни "ми", "нас" або "наш" позначають GoDaddy.  Терміни "ви", "ваш", "Користувач" або "клієнт" позначають фізичну чи юридичну особу, яка приймає цю Угоду та/або використовує Послуги.  Якщо в цій Угоді не вказано інше, жодне з її положень не можна трактувати як таке, що надає третім сторонам будь-які права чи вигоди.

Ви погоджуєтесь і визнаєте, що (i) компанія GoDaddy може будь-коли на свій цілковитий і виключний розсуд змінювати цю Угоду та всі включені в неї положення й угоди, а також вносити до них поправки, і такі зміни й поправки набувають чинності відразу після їх опублікування на цьому Сайті; (ii) використовуючи цей Сайт або розміщені на ньому Послуги після внесення таких змін або поправок (на це вказує дата біля напису "Дата останнього перегляду" вгорі цієї сторінки), ви тим самим приймаєте останню редакцію цієї Угоди.  Якщо ви не погоджуєтеся дотримуватися положень цієї Угоди, представленої в останній редакції, не використовуйте цей Сайт і Послуги на ньому (або припиніть ними користуватися).  Крім того, компанія GoDaddy може періодично сповіщати вас електронною поштою про зміни або поправки, внесені до цієї Угоди.  Тому дуже важливо, щоб інформація у вашому обліковому записі покупця ("Обліковий запис покупця"), зокрема ваша адреса електронної пошти, була актуальною. Компанія GoDaddy не несе жодної відповідальності, якщо ви не отримаєте сповіщення через неправильні або застарілі відомості про адресу електронної пошти.

2. ОПИС ПОСЛУГ

Шифрування електронної пошти GoDaddy – це онлайн-послуга, яка забезпечує доступ до функцій ініційованого користувачем шифрування з дотриманням визначених правил для облікових записів пошти Microsoft Office 365.

Згідно з умовами й положеннями цієї Угоди, якщо в межах Послуг Вам надано API (включно з будь-яким агентом для збирання даних) або інше програмне забезпечення (сукупно – "Програмне забезпечення"), і згідно з умовами оплати всіх Послуг за тарифами, обов’язковими за цією Угодою, компанія GoDaddy надає Вам на строк дії цієї Угоди відкличне, невиключне обмежене право та ліцензію без права на передачу, перевідступлення та субліцензування на завантаження, інсталяцію та використання Програмного забезпечення, включно з будь-якими його оновленнями та/або змінами ("Оновлення"), і будь-якої супровідної документації виключно у зв’язку з використанням відповідних Послуг і тільки вповноваженими кінцевими користувачами.  Користувач несе цілковиту відповідальність за інсталяцію та використання Програмного забезпечення, а компанія GoDaddy не має жодних зобов’язань щодо цього й не несе за це жодної відповідальності. Під час використання Вами Послуг і отримання до них доступу Ви зобов’язуєтеся дотримуватися всіх відповідних правил і чинних законів. 

Компанія GoDaddy зберігає за собою право будь-коли змінювати будь-яку функцію Послуг або припиняти її надання в цілому або частково.  Користувач розуміє, що Послуги можуть іноді бути недоступними через регулярне заплановане технічне обслуговування. Компанія GoDaddy має докладати всіх комерційно виправданих зусиль для планування проведення такого технічного обслуговування вночі, на вихідних або в періоди зниженої активності. 

Компанія GoDaddy може (але не зобов’язана) періодично надавати Оновлення, які Ліцензіат повинен інсталювати для продовження використання Програмного забезпечення та відповідних Послуг.  Для уникнення двозначності всі без винятку Оновлення має бути включено у визначення "Програмного забезпечення" відповідно до Умов.

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Крім прямих прав і ліцензій, що надаються за цією Угодою, компанія GoDaddy та/або її постачальники зберігають за собою всі права, право володіння та інтереси щодо Послугу та Програмного забезпечення.  Користувач підтверджує, що Послуги та Програмне забезпечення та їхні відповідні структури, організація й вихідний код є цінними комерційними таємницями компанії GoDaddy та/або її постачальників.  Якщо не надано прямий дозвіл, Користувач погоджується, що Користувач не вчинятиме таких дій і не дозволяти їх вчиняти третім особам: (і) змінювати, адаптувати, видозмінювати, перекладати Послуги, Програмне забезпечення чи документацію або створювати з них похідні продукти; (іі) об’єднувати Послуги або Програмне забезпечення з іншим програмним забезпеченням; (ііі) перепродавати або експортувати, якщо інше не зазначено в цій Угоді, продавати, передавати у використання бюро послуг, давати в тимчасове користування, здавати в оренду, позичати або іншим чином передавати Послуги, Програмне забезпечення або документацію будь-якій третій особі; (іv) виконувати зворотне проектування, декомпілювати, розбирати або іншим чином намагатися змінити вихідний код Послуг або Програмного забезпечення; (v) видаляти або змінювати будь-які повідомлення про авторське право або інші повідомлення, включені в Послуги або Програмне забезпечення; або (vі) іншим чином використовувати чи копіювати Послуги або Програмне забезпечення, якщо на це немає прямого дозволу.  На додаток до зазначеного вище, обмеження щодо використання Послуг і Програмного забезпечення, визначені в цьому Розділі, мають застосовуватися до будь-яких Послуг або Програмного забезпечення, які компанії GoDaddy надають її постачальники.

Компанія GoDaddy та/або її постачальники не надають, а Користувач підтверджує, що не має права, ліцензії або інтересу на будь-які патенти, авторські права, товарні знаки або комерційні таємниці, якими володіє, користується або на які заявляє свої права компанія GoDaddy або її постачальники.  Усі відповідні права на такі патенти, авторські права, товарні знаки, комерційні таємниці є та залишатимуться виключною власністю компанії GoDaddy або її постачальників.  Користувачу не надається право володіння або право власності на інтелектуальну власність, що міститься в Послугах, Програмному забезпеченні або будь-якій частині Послуг чи Програмного забезпечення, а також у вдосконаленнях, оновленнях, модифікаціях, місцевих версіях чи будь-яких похідних продуктах Послуг або Програмного забезпечення, а вся інтелектуальна власність і права власності, зазначені в цій Угоді, залишатимуться власністю компанії GoDaddy або її постачальників.  Користувач не повинен видаляти або змінювати будь-які комерційні найменування, торгові марки або інші розпізнавальні знаки компанії GoDaddy або постачальників компанії GoDaddy, які зазначені у Послузі, Програмному забезпеченні або пов’язаній документації.  Користувач повинен негайно сповістити компанію GoDaddy про будь-які претензії щодо ліцензії чи використання Послуг або Програмного забезпечення, або щодо будь-якого можливого порушення інтелектуальної власності.

4. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Уся технічна інформація або інформація щодо бізнесу (надалі – "Інформація"), що надається Користувачу згідно з цією Угодою, належить компанії GoDaddy або її постачальникам. До Інформації застосовуються такі умови: (i) Користувач має використовувати її, тільки коли це стосується Послуг або Програмного забезпечення, отриманих за цією Угодою; (ii) Інформація не має відтворюватися або копіюватися, повністю або частково, крім випадків, коли це необхідно для використання, дозволеного в цій Угоді; (iii) Інформацію має бути повернуто або знищено разом із будь-якими її копіями, якщо вона більше не потрібна або якщо на її використання більше немає дозволу. 

5. ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ

 • Ви несете повну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки вашої реєстраційної інформації, зокрема ваших номерів доступу, паролів, секретних питань та відповідей, номерів облікових записів, облікових даних та іншої інформації з безпеки або доступу. Ми не несемо відповідальність за будь-які збитки чи шкоду від вашої нездатності забезпечити безпеку своїм реєстраційним даним.
 • Ви розумієте та погоджуєтесь, що використовуєте Послуги на власний ризик.
 • Ви розумієте та погоджуєтеся, що Послуги та Програмне забезпечення пропонуються "ЯК Є" та "ЗА НАЯВНОСТІ".
 • Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що ми не гарантуємо, що Послуги:
 1. Завжди доступні.
 2. Не містять технічних помилок або інших дефектів. Знову ж таки, ми зробимо все можливе, щоб виправити проблеми по мірі їх виявлення, але ми не можемо гарантувати, що Програмне забезпечення працюватиме відмінно.
 3. На 100% безпечні.
 • Коли ви надаєте нам інформацію, дані, паролі та інший вміст, ви передаєте компанії GoDaddy та її постачальникам послуг право на їх використання для надання Послуг.
 • Ви даєте компанії GoDaddy та її постачальникам послуг права на використання будь-якої інформації, даних, паролів, матеріалів та іншого вмісту (разом – "Вміст"), який ви надаєте в межах або послуги або передаєте до неї. Щоб надати вам послуги, ми можемо використовувати, змінювати, відображати, розповсюджувати такий Вміст і створювати з нього нові матеріали. Надаючи Вміст, ви погоджуєтеся або підтверджуєте, що власник цього Вмісту згодний із тим, що ми без будь-яких обмежень у часі або сплати зборів зможемо використовувати такий Вміст для цілей, викладених вище.
 • Цим ви підтверджуєте, що ви є законним власником Вмісту, маєте повноваження призначати й відкрито призначаєте нас, а також наших постачальників вашим агентом з обмеженою довіреністю для доступу до Вмісту від вашого імені. Заборонено використовувати Послуги для незаконних або протиправних цілей. Використовуючи Послуги, ви не повинні порушувати будь-які нормативні акти країни своєї юрисдикції (серед іншого, закон про авторське право).

6. ЦІНИ ТА ЗМІНИ В ПОСЛУГАХ

 • Компанія GoDaddy залишає за собою право в будь-який момент змінити або припинити (назавжди чи тимчасово) надання вам Послуг (або певної їх частини) з повідомленням або без нього.
 • Ми можемо в будь-який час змінити ціни на Послуги.
 • Ми будемо автоматично оновлювати ваші щомісячні або щорічні Послуги за поточними тарифами, якщо ви не скасуєте Послуги в рамках цієї Угоди.
 • Ми не несемо відповідальності перед вами або будь-якими третіми сторонами у випадку будь-яких модифікацій, змінення цін, призупинення або припинення надання Послуг.

7.  СКАСУВАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧЕМ

Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що, як тільки Ви скасуєте свій обліковий запис, у Вас більше не буде доступу до Вашого вмісту, а його може бути назавжди видалено з Послуг.

Крім того, Ви усвідомлюєте й погоджуєтеся, що несете особисту відповідальність за експорт, копіювання або отримання необхідного вмісту, збереженого за допомогою послуги, будь-яким іншим способом до скасування облікового запису.

8. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ОПОВІЩЕННЯ, ЩО НАДСИЛАЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

Час від часу ми надсилатимемо вам електронні листи, що міститимуть, серед іншого, автоматичні оповіщення та оповіщення технічного характеру, інформаційні бюлетені, опитування, повідомлення служби підтримки та, за бажанням, оповіщення про стан вашого облікового запису.

Якщо ваша адреса електронної пошти зміниться, ви повинні повідомити нас про таку зміну, щоб ми могли ефективно доставляти вам такі повідомлення.

Деякі необов’язкові оповіщення про стан вашого облікового запису активуються автоматично в рамках послуги. Ми можемо запровадити нові або припинити деякі наявні оповіщення на власний розсуд.

9. ГАРАНТІЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

Користувач зобов’язується захищати, звільняти та убезпечити компанію GoDaddy та її постачальників і постачальників послуг від будь-яких зобов’язань, претензій, судових позовів, збитків або витрат (зокрема, але не виключно, витрат на оплату необхідних послуг адвоката), що виникнуть у зв’язку з (і) використанням Користувачем Послуг або Програмного забезпечення; (іі) недотриманням Користувачем усіх відповідних законів, правил і/або норм, що стосуються Послуг або Програмного забезпечення; (ііі) недотриманням Користувачем умов і положень цієї Угоди; або (iv) будь-яким недбальством або упущенням з боку Користувача.  

10. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

КОРИСТУВАЧ ВИЗНАЄ, ЩО КОРИСТУВАЧУ НЕ МАЄ ВИПЛАЧУВАТИСЯ ВІДШКУВАННЯ ТА ЩО ВІДСУТНІ БУДЬ-ЯКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОСЛУГИ АБО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  ПОСЛУГИ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЮТЬСЯ В ТОМУ ВИГЛЯДІ, ЩО Є, І ЗА НАЯВНОСТІ, А КОМПАНІЯ GoDaddy АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИК ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ АБО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧИ ІНШОЇ МЕТИ, ПРАВА ВЛАСНОСТІ, НЕПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЧИЇХ ПРАВ АБО ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗВИЧАЙНОЇ ПРАКТИКИ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ВИКОРИСТАННЯ АБО ТОРГОВОЇ ПРАКТИКИ.  КОМПАНІЯ GoDaddy НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ПОСЛУГИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ БЕЗ ПЕРЕБОЇВ АБО НЕ МІСТИТИМУТЬ ПОМИЛОК. Компанія GoDaddy або її постачальники не несуть відповідальність за будь-яку втрату даних, витік даних або порушення системи безпеки. 

Користувач бере до уваги цю відмову від гарантій під час прийняття рішення щодо придбання права або ліцензії на використання Послуг або Програмного забезпечення з урахуванням цих обставин і погоджується, що така відмова є справедливою та обґрунтованою, враховуючи умови цієї Угоди в цілому, включно з умовами оплати Послуг.

11. ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ

Компанія GoDaddy залишає за собою право проводити аудит (принаймні один раз на рік) загальної кількості облікових записів пошти Microsoft Office 365, що використовують послугу Шифрування електронної пошти протягом всього терміну дії Угоди.  Якщо загальна кількість облікових записів пошти Microsoft Office 365, що використовують послугу Шифрування електронної пошти, перевищить передбачене в ліцензії обмеження, компанія GoDaddy виставить Користувачу рахунок за різницю.

12. ІНШІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ GoDaddy

Якщо ви придбали послугу Шифрування електронної пошти, ваше прийняття цієї Угоди в електронній формі означає, що ви прочитали, розумієте й визнаєте цю Угоди та погоджуєтеся дотримуватися її положень, а також положень спеціальних угод для будь-яких інших продуктів і послуг компанії GoDaddy, включених у послугу Шифрування електронної пошти у відповідних випадках.

13. НАЗВИ ТА ЗАГОЛОВКИ; НЕЗАЛЕЖНІ ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ; АВТОНОМНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ

Назви й заголовки в цій Угоді призначені виключно для зручності та полегшення орієнтації в тексті. Їх у жодному разі не можна використовувати для тлумачення або інтерпретації домовленостей між сторонами, викладених у цьому документі.  Кожне положення та домовленість цієї Угоди слід тлумачити як окреме та незалежне положення або погодження.  Якщо суд компетентної юрисдикції визнає будь-яке положення (або частину положення) цієї Угоди незаконним, недійсним або таким, що не має юридичної сили, інші положення (або частини положень) цієї Угоди залишатимуться дійсними й мають виконуватися в найповнішому обсязі, дозволеному законом.

14.  ВИЗНАЧЕННЯ; ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Терміни, написані з великої літери, які використовуються в цій Угоді, але не визначені в ній, мають значення, закріплені за ними в Угоді про універсальні умови користування.  Якщо між положеннями цієї Угоди та положеннями Угоди про універсальні умови користування виникнуть протиріччя, переважну силу матимуть положення цієї Угоди.