GoDaddy

Угода про архівацію електронної пошти

Остання редакція: 7 червня 2017 р.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ УГОДУ. ВОНА МІСТИТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАШІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА ТА ЗАСОБИ ЇХ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ.

1. ОГЛЯД

Ця Угода про архівацію електронної пошти (ця "Угода") укладається між компанією GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company і вами та набуває чинності з дня її прийняття в електронному вигляді.  Ця Угода закріплює умови й положення використання вами послуг Архівації електронної пошти компанії GoDaddy (далі – "Архівація електронної пошти" або "Послуги").

Приймаючи цю електронну Угоду, ви тим самим підтверджуєте, що прочитали й зрозуміли її та погоджуєтеся дотримуватися положень цієї Угоди й (i) Універсальних умов користування GoDaddy, а також (ii) обмежень планів, застережень до продуктів та інших обмежень, наведених на цільовій сторінці послуг Архівації електронної пошти веб-сайту GoDaddy (далі – "Сайт"). Документи (i) і (ii) включено в цю Угоду за допомогою посилання.    

Терміни "ми", "нас" або "наш" стосуються компанії GoDaddy.  Терміни "ви", "ваш", "Користувач" або "клієнт" стосуються фізичної чи юридичної особи, яка приймає цю Угоду та/або використовує Послуги.  Якщо в цій Угоді не вказано інше, жодне з її положень не можна трактувати як таке, що надає третім сторонам будь-які права чи вигоди.

Ви погоджуєтесь і визнаєте, що (i) компанія GoDaddy може будь-коли на свій цілковитий і виключний розсуд змінювати цю Угоду та всі включені в неї положення й угоди, а також вносити до них поправки, а такі зміни й поправки набуватимуть чинності відразу після їх опублікування на цьому Сайті; (ii) використовуючи цей Сайт або розміщені на ньому Послуги після внесення таких змін або поправок (на це вказує дата біля надпису "Остання редакція" вгорі цієї сторінки), ви тим самим приймаєте останню редакцію цієї Угоди.  Якщо ви не погоджуєтеся дотримуватися положень цієї Угоди, представленої в найновішій редакції, не використовуйте цей Сайт і Послуги на ньому (або припиніть ними користуватися).  Крім того, компанія GoDaddy може періодично сповіщати вас електронною поштою про зміни або поправки, внесені до цієї Угоди.  Тому вам дуже важливо підтримувати в актуальному стані відомості свого облікового запису покупця ("Обліковий запис покупця"), зокрема адресу електронної пошти. Компанія GoDaddy не несе жодної відповідальності за вашу неспроможність отримувати сповіщення електронною поштою через неточні або застарілі відомості про адресу електронної пошти.

2. ОПИС ПОСЛУГ

Архівація електронної пошти GoDaddy – це онлайн-служба архівування пошти, що дає змогу зберігати й відновлювати електронні листи. Якщо вам потрібно перенести наявні дані пошти до онлайн-служби Архівування електронної пошти, створеної до укладення вами цієї Угоди (далі – "Застарілі дані"), компанія GoDaddy пропонує послуги поглинання електронної пошти для Застарілих даних в індивідуальному порядку. 

Відповідно до умов і положень цієї Угоди в рамках надання Вам інтерфейсів API (зокрема будь-яких агентів для збирання даних) або іншого програмного забезпечення (разом – "Програмне забезпечення") у зв’язку з Послугами та за умови оплати всіх необхідних зборів за Послуги, передбачених цією угодою, компанія GoDaddy протягом терміну дії цієї Угоди надає Вам обмежені, невиключні право та ліцензію, які не можна призначати, передавати або субліцензувати і які можуть бути відкликані, на завантаження, інсталяцію та використання Програмного забезпечення, зокрема всіх його оновлень і/або модифікацій ("Оновлення"), та всієї супровідної документації виключно у зв’язку з відповідними Послугами й тільки авторизованими користувачами.  Користувач несе одноосібну відповідальність за інсталяцію та використання Програмного забезпечення, а компанія GoDaddy не матиме жодних зобов’язань і відповідальності з цього приводу. Під час використання Послуг і отримання до них доступу Ви зобов’язуєтеся дотримуватися всіх обов’язкових положень чинного законодавства. 

Компанія GoDaddy залишає за собою право повністю або частково змінювати будь-яку особливість чи функцію Послуг або припиняти їх дію.  Користувач усвідомлює, що інколи Послуги можуть бути недоступними через регулярне планове обслуговування. Компанія GoDaddy має докладати всіх комерційно виправданих зусиль для планування такого обслуговування на нічний час, вихідні дні або періоди зниженого використання. 

Компанія GoDaddy може (але не зобов’язана) надавати періодичні оновлення, які Ліцензіат повинен інсталювати для продовження користування Програмним забезпеченням і відповідними Послугами.  Для ясності всі Оновлення буде включено у визначення "Програмного забезпечення" згідно з Умовами.

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Крім прямих прав і ліцензій, що надаються за цією Угодою, компанія GoDaddy та/або її постачальники зберігають за собою всі права, право володіння та інтереси щодо Послугу та Програмного забезпечення.  Користувач підтверджує, що Послуги та Програмне забезпечення та їхні відповідні структури, організація й вихідний код є цінними комерційними таємницями компанії GoDaddy та/або її постачальників.  Якщо не надано прямий дозвіл, Користувач погоджується, що Користувач не вчинятиме таких дій і не дозволяти їх вчиняти третім особам: (і) змінювати, адаптувати, видозмінювати, перекладати Послуги, Програмне забезпечення чи документацію або створювати з них похідні продукти; (іі) об’єднувати Послуги або Програмне забезпечення з іншим програмним забезпеченням; (ііі) перепродавати або експортувати, якщо інше не зазначено в цій Угоді, продавати, передавати у використання бюро послуг, давати в тимчасове користування, здавати в оренду, позичати або іншим чином передавати Послуги, Програмне забезпечення або документацію будь-якій третій особі; (іv) виконувати зворотне проектування, декомпілювати, розбирати або іншим чином намагатися змінити вихідний код Послуг або Програмного забезпечення; (v) видаляти або змінювати будь-які повідомлення про авторське право або інші повідомлення, включені в Послуги або Програмне забезпечення; або (vі) іншим чином використовувати чи копіювати Послуги або Програмне забезпечення, якщо на це немає прямого дозволу.  На додаток до зазначеного вище, обмеження щодо використання Послуг і Програмного забезпечення, визначені в цьому Розділі, мають застосовуватися до будь-яких Послуг або Програмного забезпечення, які компанії GoDaddy надають її постачальники.

Компанія GoDaddy та/або її постачальники не надають, а Користувач підтверджує, що не має права, ліцензії або інтересу на будь-які патенти, авторські права, товарні знаки або комерційні таємниці, якими володіє, користується або на які заявляє свої права компанія GoDaddy або її постачальники.  Усі відповідні права на такі патенти, авторські права, товарні знаки, комерційні таємниці є та залишатимуться виключною власністю компанії GoDaddy або її постачальників.  Користувачу не надається право володіння або право власності на інтелектуальну власність, що міститься в Послугах, Програмному забезпеченні або будь-якій частині Послуг чи Програмного забезпечення, а також у вдосконаленнях, оновленнях, модифікаціях, місцевих версіях чи будь-яких похідних продуктах Послуг або Програмного забезпечення, а вся інтелектуальна власність і права власності, зазначені в цій Угоді, залишатимуться власністю компанії GoDaddy або її постачальників.  Користувач не повинен видаляти або змінювати будь-які комерційні найменування, торгові марки або інші розпізнавальні знаки компанії GoDaddy або постачальників компанії GoDaddy, які зазначені у Послузі, Програмному забезпеченні або пов’язаній документації.  Користувач повинен негайно сповістити компанію GoDaddy про будь-які претензії щодо ліцензії чи використання Послуг або Програмного забезпечення, або щодо будь-якого можливого порушення інтелектуальної власності.

4. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Уся технічна інформація або інформація щодо бізнесу (надалі – "Інформація"), що надається Користувачу згідно з цією Угодою, належить компанії GoDaddy або її постачальникам. До Інформації застосовуються такі умови: (i) Користувач має використовувати її, тільки коли це стосується Послуг або Програмного забезпечення, отриманих за цією Угодою; (ii) Інформація не має відтворюватися або копіюватися, повністю або частково, крім випадків, коли це необхідно для використання, дозволеного в цій Угоді; (iii) Інформацію має бути повернуто або знищено разом із будь-якими її копіями, якщо вона більше не потрібна або якщо на її використання більше немає дозволу. 

5. ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ

 • Ви несете повну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки вашої реєстраційної інформації,зокрема ваших номерів доступу, паролів, секретних запитань і відповідей, номерів рахунків, даних для входу та іншої інформації щодо безпеки або доступу. Ми не несемо відповідальність за будь-які збитки чи шкоду від вашої нездатності забезпечити безпеку своїм реєстраційним даним.
 • Ви розумієте та погоджуєтесь, що використовуєте Послуги на власний ризик.
 • Ви розумієте та погоджуєтеся, що Послуги й Програмне забезпечення пропонуються "ЯК Є" та "ЗА НАЯВНОСТІ".
 • Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що ми не гарантуємо, що Послуги:         I. Завжди доступні.         II.  Не містять технічних помилок або інших дефектів. Знову ж таки, ми зробимо все можливе, щоб виправити проблеми по мірі їх виявлення, але ми не можемо гарантувати, що Програмне забезпечення працюватиме відмінно.         III. На 100% безпечні.
 • Коли ви надаєте нам інформацію, дані, паролі та інший вміст, ви передаєте компанії GoDaddy та її постачальникам послуг право на їх використання для надання Послуг.
 • Ви надаєте GoDaddy та її постачальникам послуг права на використання будь-якої інформації, даних, паролів, матеріалів та іншого вмісту (разом – "Вміст"), який ви надаєте в межах або за допомогою послуги. Щоб надати вам послуги, ми можемо використовувати, змінювати, відображати, розповсюджувати такий Вміст і створювати з нього нові матеріали. Надаючи Вміст, ви погоджуєтеся або підтверджуєте, що власник цього Вмісту згодний із тим, що ми без будь-яких обмежень у часі або сплати зборів зможемо використовувати такий Вміст для цілей, викладених вище.
 • Цим ви підтверджуєте, що ви є законним власником Вмісту, маєте повноваження призначати й відкрито призначаєте нас, а також наших постачальників вашим агентом з обмеженою довіреністю для доступу до Вмісту від вашого імені. Заборонено використовувати Послуги для незаконних або протиправних цілей. Використовуючи Послуги, ви не повинні порушувати будь-які нормативні акти країни своєї юрисдикції (серед іншого, закон про авторське право).

6. ЦІНИ ТА ЗМІНИ В ПОСЛУГАХ

 • Компанія GoDaddy залишає за собою право в будь-який момент змінити або припинити (назавжди чи тимчасово) надання вам Послуг (або певної їх частини) з повідомленням або без нього.
 • Ми можемо в будь-який час змінити ціни на Послуги.
 • Ми будемо автоматично оновлювати ваші щомісячні або щорічні Послуги за поточними тарифами, якщо ви не скасуєте Послуги в рамках цієї Угоди.
 • Ми не несемо відповідальності перед вами або будь-якими третіми сторонами у випадку будь-яких модифікацій, змінення цін, призупинення або припинення надання Послуг.

7. СКАСУВАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧЕМ

Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що після скасування облікового запис, ви більше не матимете доступу до свого вмісту, а його може бути остаточно видалено з Послуг.

Крім того, ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що ви самі відповідаєте за експортування, копіювання або інший спосіб отримання необхідної вам інформації з послуги до скасування вашого облікового запису.

8. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ОПОВІЩЕННЯ, ЩО НАДСИЛАЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

Час від часу ми надсилатимемо вам електронні листи, що міститимуть, серед іншого, автоматичні оповіщення та оповіщення технічного характеру, інформаційні бюлетені, опитування, повідомлення служби підтримки та, за бажанням, оповіщення про стан вашого облікового запису.

Якщо ваша адреса електронної пошти зміниться, ви повинні повідомити нас про таку зміну, щоб ми могли ефективно доставляти вам такі повідомлення.

Деякі необов’язкові оповіщення про стан вашого облікового запису активуються автоматично в рамках послуги. Ми можемо запровадити нові або припинити деякі наявні оповіщення на власний розсуд.

9. ГАРАНТІЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

Користувач зобов’язується захищати, звільняти та убезпечити компанію GoDaddy та її постачальників і постачальників послуг від будь-яких зобов’язань, претензій, судових позовів, збитків або витрат (зокрема, але не виключно, витрат на оплату необхідних послуг адвоката), що виникнуть у зв’язку з (і) використанням Користувачем Послуг або Програмного забезпечення; (іі) недотриманням Користувачем усіх відповідних законів, правил і/або норм, що стосуються Послуг або Програмного забезпечення; (ііі) недотриманням Користувачем умов і положень цієї Угоди; або (iv) будь-яким недбальством або упущенням з боку Користувача.  

10. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

КОРИСТУВАЧ ВИЗНАЄ, ЩО КОРИСТУВАЧУ НЕ МАЄ ВИПЛАЧУВАТИСЯ ВІДШКУВАННЯ ТА ЩО ВІДСУТНІ БУДЬ-ЯКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОСЛУГИ АБО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  ПОСЛУГИ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЮТЬСЯ В ТОМУ ВИГЛЯДІ, ЩО Є, І ЗА НАЯВНОСТІ, А КОМПАНІЯ GoDaddy АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИК ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ АБО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧИ ІНШОЇ МЕТИ, ПРАВА ВЛАСНОСТІ, НЕПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЧИЇХ ПРАВ АБО ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗВИЧАЙНОЇ ПРАКТИКИ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ВИКОРИСТАННЯ АБО ТОРГОВОЇ ПРАКТИКИ.  КОМПАНІЯ GoDaddy НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ПОСЛУГИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ БЕЗ ПЕРЕБОЇВ АБО НЕ МІСТИТИМУТЬ ПОМИЛОК. Компанія GoDaddy або її постачальники не несуть відповідальність за будь-яку втрату даних, витік даних або порушення системи безпеки. 

Користувач бере до уваги цю відмову від гарантій під час прийняття рішення щодо придбання права або ліцензії на використання Послуг або Програмного забезпечення з урахуванням цих обставин і погоджується, що така відмова є справедливою та обґрунтованою, враховуючи умови цієї Угоди в цілому, включно з умовами оплати Послуг.

11. ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ

Компанія GoDaddy залишає за собою право проводити перевірку (принаймні раз на рік) загальної кількості поштових скриньок, які заархівував Користувач протягом терміну дії Угоди.  Якщо загальна кількість поштових скриньок в архіві перевищує кількість ліцензованих, компанія GoDaddy виставить Користувачу рахунок за різницю.

12. ІНШІ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ GoDaddy

Якщо ви придбали послугу Архівації електронної пошти, ваше прийняття цієї Угоди в електронній формі означає, що ви прочитали, розумієте, визнаєте умови цієї Угоди та погоджуєтеся на їх дотримання, а також умов угод щодо використання продуктів для будь-яких інших продуктів і послуг компанії GoDaddy, включених у послугу Архівації електронної пошти в застосовних випадках.

13. НАЗВИ ТА ЗАГОЛОВКИ; НЕЗАЛЕЖНІ ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ; АВТОНОМНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ

Назви й заголовки в цій Угоді призначені виключно для зручності та полегшення орієнтації в тексті. Їх у жодному разі не можна використовувати для тлумачення або інтерпретації домовленостей між сторонами, викладених у цьому документі.  Кожне положення та домовленість цієї Угоди слід тлумачити як окреме та незалежне положення або погодження.  Якщо суд компетентної юрисдикції визнає будь-яке положення (або частину положення) цієї Угоди незаконним, недійсним або таким, що не має юридичної сили, інші положення (або частини положень) цієї Угоди залишатимуться дійсними й мають виконуватися в найповнішому обсязі, дозволеному законом.

14. ВИЗНАЧЕННЯ; ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Терміни, написані з великої літери, які використовуються в цій Угоді, але не визначені в ній, мають значення, закріплені за ними в Угоді про універсальні умови користування.  Якщо між положеннями цієї Угоди та положеннями Угоди про універсальні умови користування виникнуть протиріччя, переважну силу матимуть положення цієї Угоди.