GoDaddy

ЄДИНА ПОЛІТИКА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ДОМЕННИХ ІМЕН

Остання редакція: 24.10.2019

(схвалено корпорацією ICANN 24 жовтня 1999 року)

1. Мета

Ця Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен ("Політика"), яку прийнято Корпорацією з присвоєння імен і номерів в Інтернеті ("ICANN") і включено через посилання у вашу Угоду про реєстрацію, установлює умови й положення, пов’язані зі спорами між вами та будь-якою стороною, крім нас (реєстратора), стосовно реєстрації та використання зареєстрованих вами доменних імен в Інтернеті. Провадження за пунктом 4 цієї Політики проводитиметься згідно з правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен ("Правила процедури"), розміщеними тут, а також згідно з додатковими правилами вибраного постачальника послуг із вирішення адміністративних спорів.

2. Ваші заяви

Подаючи заяву на реєстрацію доменного імені або надсилаючи нам запит на продовження чи поновлення реєстрації доменного імені, ви тим самим заявляєте та гарантуєте нам, що (а) твердження, які ви зробили в Угоді про реєстрацію, є повними й точними; (b) наскільки вам відомо, реєстрація доменного імені не порушуватиме або іншим чином обмежуватиме права третіх осіб; (с) ви не реєструєте доменне ім’я з незаконною метою; і (d) ви не використовуватимете доменне ім’я задля порушення будь-яких чинних законів і правил. Ви самі відповідаєте за визначення того, чи порушує або обмежує реєстрація доменного імені чужі права.

3. Скасування, передача прав і зміни

Ми скасуємо, передамо іншому власнику або іншим чином змінимо реєстрацію доменного імені в таких випадках:

 1. Якщо, згідно з положеннями пункту 8, ми отримаємо від вас або вашого вповноваженого представника письмові чи належним чином оформлені електронні вказівки на виконання таких дій.
 2. Якщо ми отримаємо рішення суду або арбітражу (в обох випадках – компетентної юрисдикції) з вимогою такої дії.
 3. Якщо ми отримаємо рішення Адміністративної ради з вимогою такої дії в рамках будь-якого адміністративного провадження, у якому ви брали участь і яке проводилося відповідно до положень цієї Політики або пізнішої версії цієї Політики, прийнятої корпорацією ICANN. (Див. пункти 4(і) та (k) нижче).
 4. Крім того, ми можемо скасувати, передати або іншим чином змінити реєстрацію доменного імені відповідно до умов вашої Угоди про реєстрацію або інших юридичних вимог.

4. Обов’язкове адміністративне провадження

Цей пункт визначає тип спорів, які ви зобов’язані передавати на розгляд у рамках обов’язкового адміністративного провадження. Ці провадження має розглядати один із постачальників послуг вирішення адміністративних спорів, перелічених тут (кожен окремо – "Постачальник").

 1. Відповідні спори. Ви зобов’язані передати спір на розгляд у рамках обов’язкового адміністративне провадження, якщо третя сторона ("позивач") заявляє відповідному Постачальнику згідно з Правилами процедури, що:
  • ваше доменне ім’я ідентичне торговельній марці чи знаку обслуговування, права на які належать позивачу, або схожі на такі торговельну марку чи знак обслуговування настільки, що їх можна сплутати; а також
  • ви не маєте прав або законних інтересів щодо доменного імені; і
  • ваше доменне ім’я зареєстровано та використовується з недобросовісними намірами.
  В адміністративному провадженні позивач має довести, що наявний кожен із цих трьох пунктів.
 2. Підтвердження реєстрації та використання з недобросовісними намірами. Для цілей пункту 4(а)(iii), якщо Рада визнає наявність перелічених нижче обставин (зокрема, але не виключно), вони вважатимуться підтвердженням реєстрації та використання доменного імені з недобросовісними намірами.
  • Обставини, які вказують на те, що ви зареєстрували або придбали доменне ім’я перш за все з метою продажу, надання в оренду чи передачі прав на реєстрацію доменного імені іншим чином позивачу, якому належить торговельна марка чи знак обслуговування, або конкуренту цього позивача за значну плату, що перевищує ваші задокументовані витрати, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям.
  • Ви зареєстрували доменне ім’я, щоб перешкодити власнику торговельної марки або знака обслуговування у відображенні його марки чи знака у відповідному доменному імені, за умови, що такі дії ви виконуєте не вперше.
  • Ви зареєстрували доменне ім’я головним чином для того, щоб перешкодити діяльності конкурента.
  • За допомогою доменного імені ви навмисно намагалися заради комерційної вигоди привабити інтернет-користувачів до вашого веб-сайту або іншого онлайн-розташування, створивши ймовірність сплутування з маркою чи знаком позивача щодо джерела, спонсорства, приналежності або схвалення вашого веб-сайту чи розташування або продукту чи послуги на вашому веб-сайті або у вашому розташуванні.
 3. Як продемонструвати свої права та законні інтереси щодо доменного імені у відповідь на скаргу? Після отримання скарги ознайомтеся з пунктом 5 Правил процедури, щоб дізнатися, як підготувати відповідь. Будь-яка з описаних нижче обставин, зокрема, але не виключно, якщо Рада визнає її доведеною на основі оцінки всіх наданих доказів, підтверджує ваші права або законні інтереси щодо доменного імені для цілей пункту 4(а)(іі), перелічених нижче.
  • До отримання будь-якого повідомлення щодо спору ви використовували або демонстрували підготовку до використання доменного імені або назви, що відповідає доменному імені, у рамках чесної пропозиції товарів або послуг.
  • Ви (як фізична особа, компанія або інша організація) загальновідомі за доменним іменем, навіть якщо ви не отримали прав на торговельну марку чи знак обслуговування.
  • Ви використовуєте доменне ім’я законно в некомерційних цілях або добросовісно, без наміру отримати комерційну вигоду й навмисно відвернути споживачів або очорнити торговельну марку чи знак обслуговування, що є предметом спору.
 4. Вибір Постачальника. Позивач вибирає Постачальника з-поміж затверджених корпорацією ICANN, надіславши скаргу цьому Постачальнику. Вибраний Постачальник здійснює провадження, за винятком випадків об’єднання, як описано в пункті 4(f).
 5. Відкриття провадження в справі та призначення Адміністративної ради. У Правилах процедури визначено процес відкриття та здійснення провадження, а також призначення ради, яка вирішуватиме спірне питання("Адміністративна рада").
 6. Об’єднання. За наявності кількох спорів між вами та позивачем, ви або позивач можете подати клопотання про об’єднання цих спорів для розгляду однією Адміністративною радою. Це клопотання необхідно подати до першої Адміністративної ради, призначеної для розгляду наявного спору між сторонами. Ця Адміністративна рада може об’єднати будь-які або всі такі спори на власний розсуд за умови, що об’єднані спори підпадають під дію цієї Політики або пізнішої версії цієї Політики, прийнятої корпорацією ICANN.
 7. Збори. Усі збори, які стягує Постачальник у зв’язку з будь-якими спорами, розглянутими Адміністративною радою відповідно до цієї Політики, оплачує позивач, окрім випадків, коли за вашим рішенням Адміністративна рада розширюється з одного до трьох учасників, як передбачено пунктом 5(b)(iv) Правил процедури. У такому разі плата розподіляється порівну між вами та позивачем.
 8. Наша участь в адміністративних провадженнях. Ми не беремо й не братимемо участі в адмініструванні або проведенні будь-якого провадження перед Адміністративною радою. Крім того, ми не несемо відповідальності в результаті будь-яких рішень, прийнятих Адміністративною радою.
 9. Засоби правового захисту. Засоби правового захисту, доступні позивачеві під час будь-якого провадження, що розглядається Адміністративною радою, обмежено до вимог скасування вашого доменного імені або передачі реєстрації вашого доменного імені позивачеві.
 10. Сповіщення та публікація. Постачальник зобов’язаний повідомити нас про будь-яке рішення Адміністративної ради щодо зареєстрованого в нас доменного імені. Усі рішення, прийняті згідно з цією Політикою, публікуються в повному обсязі в Інтернеті, крім виняткових випадків, коли Адміністративна рада визначає частини рішення, які слід опублікувати.
 11. Можливість судового провадження. Вимоги щодо обов’язкового адміністративного провадження, указані в пункті 4, не забороняють вам або позивачу надіслати спір до суду компетентної юрисдикції для незалежного вирішення до початку такого обов’язкового адміністративного провадження або після його завершення. Якщо Адміністративна рада вирішить, що реєстрацію вашого доменного імені слід скасувати або передати, ми чекатимемо десять (10) робочих днів (як це прийнято в місцевості, де розташовується наш головний офіс) після того, як відповідний Постачальник повідомить нам про рішення Адміністративної ради, перш ніж виконувати це рішення. Після цього ми виконаємо це рішення, якщо не отримаємо від вас протягом цих десяти (10) робочих днів офіційної документації (наприклад, копії скарги з печаткою судової канцелярії) про те, що ви почали судову справу проти позивача в юрисдикції, до якої позивач подавав скаргу згідно з пунктом 3(b)(xiii) Правил процедури. (Зазвичай, юрисдикція – це або місце розташування нашого головного офісу, або ваша адреса, яку вказано в нашій базі даних Whois. Докладні відомості див. в пунктах 1 і 3(b)(xiii) Правил процедури.) Якщо ми отримаємо таку документацію протягом десяти (10) робочих днів, ми не виконуватимемо рішення Адміністративної ради та не вживатимемо жодних подальших заходів, доки не отримаємо (i) переконливі докази вирішення спору між сторонами; (ii) переконливі докази того, що вашу справу припинено або позов відкликано; або (iii) копію рішення такого суду про те, що вашу справу припинено або що ви не маєте права надалі використовувати своє доменне ім’я.

5. Усі інші спори та судові процеси

Усі інші спори між вами та будь-якою стороною, крім нас, щодо реєстрації вашого доменного імені, які не винесено на розгляд згідно з положеннями пункту 4 про обов’язкове адміністративне провадження, вирішуються між вами й такою стороною через судове, арбітражне або інше доступне провадження.

6. Наша участь у спорах

Ми жодним чином не братимемо участі в жодних спорах між вами та будь-якою іншою стороною, крім нас, і з будь-якого іншого приводу, крім реєстрації та використання вашого доменного імені. Вам не слід вказувати нас як сторону чи іншим чином включати нас у таке провадження. Якщо нам доведеться стати одним з учасників такого провадження, ми залишаємо за собою право на використання всіх можливих і законних засобів захисту.

7. Підтримання наявного стану речей

Ми не скасовуватимемо, не передаватимемо, не активуватимемо, не деактивуватимемо або іншим чином не змінюватимемо статус будь-якої реєстрації доменного імені відповідно до цієї Політики, за винятком випадків, передбачених у пункті 3 вище.

8. Передача прав під час спору

Передача доменного імені новому власнику

Ви не можете передавати права на реєстрацію вашого доменного імені іншому власнику (і) під час адміністративного провадження, що триває, відповідно до пункту 4 або протягом п’ятнадцяти (15) робочих днів (як це прийнято в місцевості, де розташовується наш головний офіс) після завершення такого провадження; або (іі) під час судового провадження, що триває, або арбітражу, розпочатого щодо вашого доменного імені, крім випадків, коли сторона, якій передається реєстрація доменного імені, погодиться в письмовій формі виконувати рішення суду або арбітражу. Ми залишаємо за собою право скасувати будь-яку передачу реєстрації доменного імені іншому власнику, якщо вона порушує умови цього підпункту.

Зміна реєстраторів

Ви не маєте права передавати реєстрацію доменного імені іншому реєстратору протягом адміністративного провадження, порушеного згідно з пунктом 4, або протягом п’ятнадцяти (15) робочих днів (як це прийнято в місцевості, де розташовується наш головний офіс) після завершення такого провадження. Ви маєте право передати адміністрування реєстрації вашого доменного імені іншому реєстратору протягом судового або арбітражного розгляду, за умови, що доменне ім’я, яке ви зареєстрували в нас, і надалі залишатиметься предметом провадження, розпочатого проти вас відповідно до положень цієї Політики. Якщо ви передасте нам реєстрацію доменного імені під час судового або арбітражного розгляду, на такий спір і надалі поширюватиметься політика вирішення спорів щодо доменних імен реєстратора, від якого передано реєстрацію доменного імені.

9. Зміни політики

Ми залишаємо за собою право будь-коли змінювати цю Політику за згоди корпорації ICANN. Ми опублікуємо змінену Політику в цьому розташуванні принаймні за тридцять (30) календарних днів до дати набуття нею чинності. За винятком випадків, коли ця Політика вже застосовувалася за допомогою надсилання скарги Постачальнику (у такому разі до вас застосовуватиметься версія політики, чинна на момент застосування, доки спір не буде вирішено), усі такі зміни матимуть для вас обов’язкову юридичну силу в будь-якому спорі, пов’язаному з реєстрацією доменних імен, незалежно від того, коли виник спір – у день набуття зміною чинності, до чи після нього. Якщо ви заперечуєте проти якої-небудь зміни в цій Політиці, єдиний засіб правового захисту для вас – скасування реєстрації доменного імені в нашій компанії, причому ви не матимете права на відшкодування жодних сплачених нам зборів. Змінена Політика застосовуватиметься до вас, доки ви не скасуєте реєстрацію доменного імені.

© 2003–2019 GoDaddy.com, LLC Усі права захищено.