Довідка

Довідка GoDaddy

Використання медіагалереї

Медіагалерея забезпечує керування зображеннями й файлами PDF і SWF, які ви передаєте в Quick Shopping Cart®. Доступ до неї можна отримати через меню Storefront (Вітрина) і на сторінці продукту. За допомогою медіагалереї та параметра One-Image (Одне зображення) можна відображати по одному зображенню для кожного продукту, а параметр Multi-Image (Кілька зображень) дає змогу відображати до 10 зображень для кожного продукту.

Примітка. Параметр Multi-Image (Кілька зображень) доступний тільки в облікових записах Quick Shopping Cart "Люкс" і "Преміум". За допомогою цього параметра можна відображати до п’яти зображень на продукт в облікових записах "Люкс" і до 10 зображень на продукт в облікових записах "Преміум".

Крім того, можна виконувати пошук по переданих файлах, отримувати посилання на передані файли та видаляти файли.

Ми маємо два відео, які допоможуть вам розібратися з медіагалереями:

 • Show Me Around Media Galleries (Ознайомлення з медіагалереями) — огляд функцій медіагалереї;
 • Step Me Through Media Galleries (Покрокові інструкції з використання медіагалерей) — інструкції з використання медіагалерей разом із Quick Shopping Cart.

Використовуйте медіагалерею в меню Storefront (Вітрина) для передавання файлів PDF і SWF, а також для отримання посилань на передані файли. Використовуйте медіагалерею на сторінці Product (Продукт) для призначення зображень продуктам.

Використання медіагалереї в меню вітрини

Ви можете передавати зображення, файли PDF і SWF за допомогою медіагалереї, доступної в меню Storefront (Вітрина). Крім того, можна виконувати пошук по переданих файлах, отримувати посилання для вбудовування або посилання на передані файли в полях Quick Shopping Cart, які приймають HTML.

Примітка. Щоб призначити зображення продукту, використовуйте медіагалерею, доступну на сторінці Продукт.

Передавання зображень до медіагалереї

За один раз можна передати до медіагалереї до 100 зображень. Крім того, до кожного зображення можна додати заголовок і теги ключових слів, доступні для пошуку.

Примітка. Щоб передати одразу кілька зображень, потрібно встановити останню версію програми Adobe Flash® Player. Якщо у вас не встановлено останню версію Flash, після натискання параметра Upload Images (Передати зображення) відобразиться відповідне сповіщення. Клацніть посилання у сповіщенні, щоб отримати останню версію програми.

Передавання зображень до медіагалереї

 1. Увійдіть до диспетчера облікових записів.
 2. Клацніть Quick Shopping Cart.
 3. В обліковому записі Quick Shopping Cart клацніть Manage (Керування) біля облікового запису "Швидкий кошик", який ви бажаєте використовувати.
 4. У меню Set Up (Настройка) у розділі Design (Дизайн) виберіть Media Gallery (Медіагалерея).
 5. Клацніть Upload Images (Передати зображення).
 6. На локальному диску знайдіть і виберіть зображення, які потрібно передати, і клацніть Open (Відкрити).

  Примітка. Щоб вибрати кілька зображень, утримуйте клавішу Command (на пристроях Mac) або клавішу CTRL (на ПК).

 7. (Необов’язково.) Оновіть заголовок кожного зображення й додайте теги ключових слів. Цей крок допоможе, якщо ви забажаєте використовувати таблицю Excel, щоб оновити призначення зображень.
 8. Натисніть OK.

Примітка. Зображення, передані на сторінці Name, Logo, Contact Info (Ім’я, логотип і контактні дані) або на сторінці Default Product Images (Зображення продукту за промовчанням), додаються до медіагалереї.

Пошук зображень у медіагалереї

Якщо ви бажаєте оновити інформацію про певне зображення, знайдіть його, прокрутивши всі передані зображення, або виконайте пошук за його заголовком або ключовим словом.

Пошук зображень у медіагалереї

 1. Увійдіть до диспетчера облікових записів.
 2. Клацніть Quick Shopping Cart.
 3. В обліковому записі Quick Shopping Cart клацніть Manage (Керування) біля облікового запису "Швидкий кошик", який ви бажаєте використовувати.
 4. У меню Set Up (Настройка) у розділі Design (Дизайн) виберіть Media Gallery (Медіагалерея).
 5. У полі пошуку введіть термін для ідентифікації та клацніть Search (Пошук).

  Примітка. Щоб скасувати результати пошуку й переглянути всі зображення в медіагалереї, клацніть View All (Переглянути всі).

За промовчанням на сторінці міститься 10 зображень. Якщо ви маєте більше 10 переданих зображень, можна збільшити кількість результатів на сторінку або скористатися кнопками Назад і Далі.

Вбудовування файлів PDF, Flash та (або) зображень і розміщення посилань на них

У поля, які приймають HTML, можна вбудовувати та додавати посилання на файли PDF і SWF з медіагалереї. Крім того, в полях, які приймають HTML, можна відображати зображення з медіагалереї за допомогою тегу img src.

Додаткову інформацію див. у статті Linking to Your Images in Quick Shopping Cart (Створення посилань на зображення у швидкому кошику).

 

Використання медіагалереї на сторінці продукту

Використовуйте доступну на сторінці продукту медіагалерею, щоб призначати зображення продукту, визначати кількість зображень для одного продукту та передавати зображення продуктів.

Примітка. Якщо вам потрібно передати файл PDF або SWF, розмістити посилання та (або) вбудувати вміст з медіагалереї в полі HTML, використовуйте медіагалерею, доступну в меню Storefront (Вітрина).

Призначення зображень продукту

Можна призначати різні зображення для відображення з кожним продуктом. На сторінці медіагалереї продукту можна призначати продукту зображення за допомогою параметрів One-Image (Одне зображення) або Multi-Image (Кілька зображень). Зображення продукту можуть відображатися у трьох місцях: на сторінці з ескізом, сторінці зі стандартним зображенням та на сторінці збільшеного зображення.

Ескіз
Зображення відображається як ескіз біля продукту на сторінці Products (Продукти), а також під час згадування продукту в розділі Featured Item (Рекомендований товар). Клацніть стрілку в розділі настроювання ескізів, щоб настроїти параметри відображення ескізів Scale to fit (Масштабування за розміром) або Full size (Повний розмір).
- Scale to fit (Масштабування за розміром): відображення версії зображення розміром 60x60.
- Повний розмір: відображення версії зображення у повному розмірі. Розмір зображення, що відображається на вітрині, залежить від елементу, який у ній міститься. Наприклад, якщо максимальний розмір розділу вітрини, в якому відображається зображення, становить 256x256 пікселів, вихідне зображення буде обмежене полем, розмір якого становить 256x256 пікселів.

Примітка. Якщо для сторінки категорії вибрано стиль 3, а для продукту встановлено режим One-Image (Одне зображення), використовується стандартне зображення (175x175), а якщо встановлено режим Multi-Image (Кілька зображень), використовується версія ескізу розміром 175x175.

Стандартне зображення
Зображення відображається на сторінці інформації про продукт, і його розмір не перевищує 175x175 пікселів.
Збільшене зображення
Зображення відображається в повному розмірі й відкривається у новому вікні після натискання на стандартне зображення.

Примітка. Система автоматично не збільшує розмір відображуваного зображення. Для ефективної роботи функції збільшення потрібно передати версію зображення більшого розміру.

Раніше вимагалося, щоб до кожного продукту було прив’язане щонайменше одне зображення. Зараз ви можете не призначати продукту жодного зображення.

Використання параметра One-Image (Одне зображення)

За допомогою цього параметра можна призначити одне зображення до кожного місця, де воно має відображатися.

Призначення зображень за допомогою параметра One-Image (Одне зображення)

 1. Увійдіть до диспетчера облікових записів.
 2. Клацніть Quick Shopping Cart.
 3. В обліковому записі Quick Shopping Cart клацніть Manage (Керування) біля облікового запису "Швидкий кошик", який ви бажаєте використовувати.
 4. У меню Manage (Керування) у розділі Catalog (Каталог) виберіть Products (Продукти).
 5. Біля продукту, який потрібно оновити, клацніть значок Assign Images (Призначення зображень).
 6. У разі необхідності клацніть Close (Закрити), щоб перейти до медіагалереї.
 7. Відкрийте вкладку One-Image (Одне зображення).
 8. Для кожного з трьох параметрів відображення клацніть зображення у списку й перетягніть його до відповідного місця.
 9. Натисніть OK.

Використання параметра Multi-Image (Кілька зображень)

За допомогою цього параметра можна призначити до п’яти зображень, які відображатимуться для одного продукту в облікових записах "Люкс", і до 10 зображень, які відображатимуться для одного продукту в облікових записах "Преміум".

Призначення зображень за допомогою параметра Multi-Image (Кілька зображень)

 1. Увійдіть до диспетчера облікових записів.
 2. Клацніть Quick Shopping Cart.
 3. В обліковому записі Quick Shopping Cart клацніть Manage (Керування) біля облікового запису "Швидкий кошик", який ви бажаєте використовувати.
 4. У меню Manage (Керування) у розділі Catalog (Каталог) виберіть Products (Продукти).
 5. Біля продукту, який потрібно оновити, клацніть значок Assign Images (Призначення зображень).
 6. У разі необхідності клацніть Close (Закрити), щоб перейти до медіагалереї.
 7. Відкрийте меню Multi-Image (Кілька зображень).
 8. Для кожного місця відображення у розділах Thumbnail (Ескіз) і Product Images (Зображення продукту) клацніть зображення у списку й перетягніть його до відповідного місця.
 9. Натисніть OK.

Використання функції додавання зображень

Окрім того, що зображення з меню Storefront (Вітрина) можна передавати безпосередньо до медіагалереї, можна також додавати їх до медіагалереї під час призначення зображень певному продукту. Ця функція також дає змогу додавати до зображень заголовки та теги ключових слів, доступні для пошуку.

Додавання зображень до медіагалереї

 1. Увійдіть до диспетчера облікових записів.
 2. Клацніть Quick Shopping Cart.
 3. В обліковому записі Quick Shopping Cart клацніть Manage (Керування) біля облікового запису "Швидкий кошик", який ви бажаєте використовувати.
 4. У меню Manage (Керування) у розділі Catalog (Каталог) виберіть Products (Продукти).
 5. Біля продукту, який потрібно оновити, клацніть значок Assign Images (Призначення зображень).
 6. У разі необхідності клацніть Close (Закрити), щоб перейти до медіагалереї.
 7. Відкрийте вкладку Add Images (Додавання зображень).
 8. Натисніть Огляд.
 9. На локальному диску знайдіть і виберіть зображення, які потрібно передати, і клацніть Open (Відкрити).

  Примітка. Щоб вибрати до 100 зображень, утримуйте клавішу Command (на пристроях Mac) або клавішу CTRL (на ПК).

 10. (Необов’язково.) Оновіть заголовок кожного зображення й додайте теги ключових слів.
 11. Клацніть «Завантажити».

Чи була ця стаття корисною?
Дякуємо за ваш відгук. Щоб звернутися до представника служби підтримки, скористайтеся телефонним номером або чатом (див. вище).
Ми раді, що змогли допомогти! Що ще ми можемо для вас зробити?
Нам дуже прикро. Повідомте нам, що викликало замішання або чому рішення не усунуло вашу проблему.