Створення CSR та встановлення сертифікату SSL в Tomcat 4.x/5.x/6.x/7.x

Коли ви подаєте запит на сертифікат SSL, потрібно створити новий запит на підписування сертифіката (CSR) на вашому веб-сервері. CSR включає в себе відкритий ключ, а також має містити ту ж саму інформацію, що й форма онлайн-запиту на вашому акаунті. Після перевірки вашого запиту і надання сертифікату, щоб завершити процес встановлення, завантажте і встановіть усі надані файли.

Далі описано, як інсталювати сертифікат за допомогою засобів keytool, тому потрібно мати на своєму сервері інстальований Java 2 SDK 1.2 або наступні версії.

Створення сховища ключів та CSR в Tomcat

Використовуючи Keytool, виконайте наступні кроки, щоб створити сховище ключів та CSR на своєму сервері.

Створення сховища ключів та CSR в Tomcat

 1. Введіть наступну команду в keytool, щоб створити сховище ключів:
  keytool -keysize 2048 -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore tomcat.keystore
 2. Введіть Пароль. За промовчанням changeit.
 3. Введіть Відмітна інформація:
  • Ім'я та прізвище — повністю кваліфіковане доменне ім'я, або URL, яке ви захищаєте Якщо ви надсилаєте запит на універсальний сертифікат, додайте зірочку (*) зліва від загального імені, за яким ви надсилаєте запит, наприклад, *.coolexample.com.
  • Підрозділ організаціїНеобов'язково. Якщо потрібно, введіть в даному полі назву DBA.
  • Організація — повна юридична назва вашої організації. Вказана організація повинна бути законним реєстрантом доменного імені в запиті на сертифікат. Якщо ви зареєстровані як приватний підприємець, введіть ім'я особи, яка подає запит на сертифікат Організація, та назву бізнесу (DBA) в полі Підрозділ організації.
  • Місто/населений пункт: — назва міста, в якому зареєстрована/знаходиться ваша організація — не скорочувати.
  • Штат/провінція: — назва штату чи провінції, в якій міститься ваша організація — не скорочувати.
  • Код країни: код країни, в якій офіційно зареєстрована ваша організація, у форматі ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) з двох літер.
 4. Введіть таку команду в keytool, щоб створити CSR:
  keytool -certreq -keyalg RSA -alias tomcat -file csr.csr -keystore tomcat.keystore
 5. Введіть Пароль , який ви вводили, виконуючи Крок 2.
 6. Відкрийте файл CSR і скопіюйте весь текст, в тому числі
  ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST----

  та

  ----END CERTIFICATE REQUEST----
 7. Вставте весь текст у форму онлайн-запиту и подайте заявку.

Для отримання більш детальної інформації щодо заповнення форми онлайн-запиту, див. Запит сертифіката SSL.

Після подачі заявки ми починаємо розгляд вашого запиту. Після закінчення цієї процедури ви отримаєте листа з детальною інформацією.

Інсталювання SSL в Tomcat

Після отримання сертифікату завантажте його з Диспетчера сертифікатів і помістіть в ту ж саму папку, де міститься keystore. Після цього, за допомогою keytool, введіть такі команди, щоб встановити сертифікати.

Імена файлів для кореневого каталогу та проміжних сертифікатів залежать від алгоритму підпису.

 • Кореневий сертифікат SHA-1: gd_class2_root.crt
 • Кореневий сертифікат SHA-2: gdroot-g2.crt
 • Проміжний сертифікат SHA-1: gd.intermediate.crt
 • Проміжний сертифікат SHA-2: gdig2.crt
 • (лише для Java 6/7) Кореневий сертифікат SHA-2: gdroot-g2_cross.crt

Не можна використовувати сертифікат SSL, що використовує алгоритм SHA-1 (детальніше).

Можна також завантажувати сертифікати з репозиторій.

Встановлення SSL в Tomcat

 1. Встановіть кореневий сертифікат, запустивши таку команду:
  keytool -import -alias root -keystore tomcat.keystore -trustcacerts -file [ім'я кореневого сертифіката]
 2. Інсталюйте проміжний сертифікат, запустивши таку команду:
  keytool -import -alias intermed -keystore tomcat.keystore -trustcacerts -file [ім'я проміжного сертифіката]
 3. Інсталюйте отриманий сертифікат, запустивши таку команду:
  keytool -import -alias tomcat -keystore tomcat.keystore -trustcacerts -file [ім'я сертифіката]
 4. Оновіть файл server.xml, ввівши правильне розміщення сховища ключів у каталозі Tomcat.

  ПРИМІТКА: HTTPS-конектор коментується за промовчанням. Щоб увімкнути HTTPS, видаліть теги коментарів.

  • Tomcat 4.x — оновіть наступні елементи в server.xml для Tomcat 4.x:
   clientAuth="false"
   protocol="TLS" keystoreFile="/etc/tomcat5/tomcat.keystore"
   keystorePass="changeit" />
  • Tomcat 5.x, 6.x и 7.x — оновіть такі елементи в server.xml для Tomcat 5.x, 6.x и 7.x:
   <-- Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on port 8443 --> <Connector port="8443" maxThreads="200" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" keystoreFile="[path to your keystore file]" keystorePass="changeit" clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
 5. Збережіть зміни у файлі server.xml, а потім перезапустіть Tomcat, щоб почати використання SSL. Ваш сертифікат SSL інстальовано. Якщо виникнуть проблеми, стаття
  допоможе вам у їх діагностуванні.

Чи була ця стаття корисною?
Дякуємо за відгук
Ми раді, що змогли допомогти! Що ще ми можемо для вас зробити?
Нам дуже прикро. Як ми можемо вам допомогти?