Перейти до основного вмісту
Подзвонити нам
Номери телефонів і час роботи
Довідковий центр

Перегляньте наші онлайн-ресурси для довідки

Довідка

VPS 4 покоління та виділені сервери Довідка

Розблокування портів, потрібних для сервера 4-го покоління

Обов’язково: Потрібно увімкнути доступ адміністратора, щоб виконати ці дії.

Для безперервної роботи VPS або Виділеного сервера 4-го покоління потрібно розблокувати порт 2224. Якщо події сервера «зависли» через те, що порт 2224 було заблоковано, розблокуйте порт і спробуйте ще раз через 15 хвилин.

 • Для серверів Windows розблокуйте порт за допомогою брандмауера Захисника Windows.
 • Для серверів Linux виконайте наведені нижче інструкції з розблокування портів на сервері за допомогою firewallD. Якщо використовується інша утиліта брандмауера, можливо, вам доведеться внести зміни в цей приклад коду.
 1. Підключіться до сервера за допомогою SSH. Додаткові відомості див. тут: Підключитися до мого сервера за допомогою SSH (протокол захищеної оболонки).
 2. Виконайте таку команду:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Виконайте такі команди:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Друга з цих команд перевіряє, чи розблоковано порти.

Про Nydus

Nydus — це пара програм-агентів (nydus-ex і nydus-ex-api) на вашому сервері, які встановлюють зв’язок із панеллю керування сервером для передавання даних про ресурси та виконання запитаних серверних операцій. Агент прослуховує порт 2224.

Оскільки приладна дошка та оновлення сервера працюють за допомогою цих програм, блокування порту 2224 або видалення цих програм із сервера призводять до припинення роботи цих функцій.

Щоб відновити компоненти Nydus, потрібно скористатися резервною копією, яку було збережено до видалення цих компонентів. Якщо у вас немає файлу резервної копії, дотримуйтесь інструкцій для перебудування сервера.

Докладніше