Хостинг під керуванням Windows (Plesk) Довідка

Ми спробували якнайкраще перекласти цю статтю. Також доступна версія англійською мовою.

Редагування користувачів FTP у хостингу Plesk

Ви можете легко редагувати пароль і робочий каталог для користувачів FTP.

  1. Увійдіть в обліковий запис GoDaddy.
  2. Клацніть Веб-хостинг.
  3. Поруч із хостинг-обліковим записом, який потрібно використовувати, натисніть кнопку Керувати.
  4. Клацніть Plesk Admin .
  5. Клацніть FTP-доступ .

    Примітка. Якщо піктограма не відображається, клацніть Показати більше в розділі для потрібного доменного імені та клацніть FTP-доступ .

  6. Клацніть користувача FTP, якого потрібно змінити.
  7. Внесіть потрібні зміни та натисніть кнопку OK .