Перейти до основного вмісту
Подзвонити нам
Номери телефонів і час роботи
Довідковий центр

Перегляньте наші онлайн-ресурси для довідки

Довідка

GoDaddy Довідка

Підключення до баз даних MySQL із використанням PHP

Доступ до баз даних MySQL можна отримати безпосередньо через сценарії PHP. Таким чином ви зможете читати дані з бази та записувати дані в базу безпосередньо з веб-сайту.

  1. Підключіться до сервера MySQL, використовуючи оператор mysqli_connect. Наприклад:
    $con = mysqli_connect('HOSTNAME','USERNAME','PASSWORD');

    Довідку про оператор mysqli_connect див. у статті Знайдіть ім’я хосту бази даних.

  2. Виберіть базу даних, до якої потрібно отримати доступ, за допомогою оператора mysqli_select_db. Наприклад:
    mysqli_select_db(’DATABASENAME’, $con)

    'DATABASENAME' – це назва вашої бази даних, вона також відображається на сторінці відомостей про базу даних.

Після встановлення підключення та вибору бази даних можна створювати запити з використанням PHP.

Щоб допомогти у створенні власного рядка підключення, наводимо приклад нижче.

Приклад рядка підключення PHP MySQ

Цей рядок підключення розташовано в базі даних your_dbusername. Знайдіть певну таблицю (your_tablename), а потім знайдіть у списку усіх значень таблиці вказане поле (наприклад, стовпець), яке ви вказали (your_field).

?PHP
	//Приклад синтаксису підключення до бази даних для PHP та MySQL.
	
	//Підключення до бази даних
	
	$hostname="your_hostname";
	$username="your_dbusername";
	$password="your_dbpassword";
	$dbname="your_dbusername";
	$usertable="your_tablename";
	$yourfield = "your_field";
	
	mysqli_connect($hostname,$username, $password) or die ("html>script language='JavaScript'>alert('Unable to connect to database! Please try again later.'),history.go(-1)/script>/html>");
	mysqli_select_db($dbname);
	
	# Перевірте, чи існують записи
	
	$query = "SELECT * FROM $usertable";
	
	$result = mysqli_query($query);
	
	if($result){
		while($row = mysqli_fetch_array($result)){
			$name = $row["$yourfield"];
			echo "Name: ".$name."br/>";
		}
	}
?>

Докладні відомості див. на сторінці функцій MySQL на сайті php.net.