Хостинг під керуванням Windows (Plesk) Довідка

Ми спробували якнайкраще перекласти цю статтю. Також доступна версія англійською мовою.

Надішліть електронний лист за допомогою System.Net.Mail у хостингу Windows

Щоб надсилати пошту за допомогою System.Net.Mail, потрібно настроїти службу SMTP у файлі web.config вашої програми, використовуючи такі значення для mailSettings :

system.net > mailSettings > smtp від = "ваша адреса електронної пошти"> мережа host = "relay-hosting.secureserver.net" port = "25" / > / smtp > / mailSettings > /system.net >

Значення правила мережі використовуватиметься, коли ви створите екземпляр SmtpClient у коді.

Приклад коду C #

Після цього ви можете використати подібний до цього коду код для надсилання електронної пошти з вашої програми:

MailMessage message = новий MailMessage ();
message.From = new MailAddress (" ваша адреса електронної пошти ");

message.To.Add (new MailAddress (" ваш одержувач "));

message.Subject = " ваша тема ";
message.Body = " вміст вашої електронної пошти ";

SmtpClient клієнт = new SmtpClient ();
client.Send (повідомлення);