WordPress Довідка

Ми спробували якнайкраще перекласти цю статтю. Також доступна версія англійською мовою.

Додайте зображення продукту у WooCommerce

За допомогою панелі керування WordPress можна додати рекомендоване зображення до наявного або нового продукту у вашому магазині WooCommerce.

  1. Вхід до WordPress.
  2. У меню ліворуч виберіть Продукти .
  3. У списку продуктів знайдіть продукт, який потрібно оновити із зображенням, і виберіть його назву.
  4. У розділі Зображення продукту праворуч виберіть Встановити зображення продукту .
  5. На вкладці Завантажити файли виберіть Вибрати файли .

    Примітка. Якщо ви раніше завантажили зображення до медіатеки, можна перейти до кроку 7.

  6. Знайдіть зображення на своєму локальному комп’ютері, виберіть його та натисніть кнопку Відкрити .
  7. На вкладці « Бібліотека медіа » підтвердьте, що вибрано правильне зображення, і внизу праворуч виберіть Установити зображення продукту .
  8. Виберіть Оновити або Опублікувати .

Додаткові відомості